ที่ตั้ง - สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : วัดคลองแห เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักประสานงานพื้นที่ : เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร : 074-221286

มือถือ : 086-4892086

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0993000084411

หมายเหตุ หากต้องการติดต่อหรือส่งเอกสาร กรุณาติดต่อสำนักงานประสานพื้นที่โดยตรง


View Larger Map

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน