ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

390 items(1/39) 2 3 4 5 Next » Last »|

"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"

โดย punyha on 22 ก.ย. 64 19:21
1176679.jpg

"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ได้อนุมัติเห็นชอบโครงการแล้ว และให้เร่งจัดการสนับสนุนวัคซีนให้กับพนักงานสถานประกอบการ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดนัด ร้านเสริมสวย ร้านนวด ในส่วนที่จะเข้าร่วมเฟส ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด และทางสสจ.ได้ให้ความเห็นชอบส่งเรื่องเพื่อประสานขอข้อมูลจากหมอพร้อม(โดยไม่เก็บ Data)ที่จะเชื่อมโยงกับแอพ OneChat ผ่านระบบ ce

โรงพยาบาลจะนะสู้โควิด19

โดย punyha on 2 ก.ย. 64 13:55

จะนะก็มีโควิดไม่น้อย การระบาดมีอยู่ต่อเนื่อง ประสบการณ์สู้ภัยโควิดระลอก3นี้น่าสนใจอย่างมากพ่อใกล้เสียจากโรคประจำตัว ลูกสาวสุดที่รักติดโควิด. อยากกลับมาคุยกับพ่อครั้งสุดท้ายติดโควิดทั้งบ้าน หากไปอยู่โรงพยาบาลสนามหมด ใครจะเลี้ยงนกเขาที่เลี้ยงไว้นับ100ตัวคนแก่เสียที่บ้าน หลังกลับจากตรวจโควิดเชิงรุก จะจัดงานศพได้ไหม ต้องห่อศพสามชั้นไหมเรื่องราว ที่ real จากเรื่องจริงที่ไม่ค่อยได้บอกเล่าโรงพยาบาลจ

ธนารักษ์พื้นที่สงขลาลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนเตรียมการทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง

โดย punyha on 26 ส.ค. 64 09:47
51676.jpg

ภาคเช้า วันที่ 25 สิงหาคม 2564หัวหน้าธนารักษ์พื้นที่สงขลา มาลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนแบบไม่มีนัดหมายล่วงหน้าหัวหน้าแจ้งว่า1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลามีความประสงค์จะบริจาคข้าวสารเพื่อผลิตข้าวสวยบรรจุปิ่นโตตุ้มตุ้ย2.ให้ชุมชนเจรจากับเทศบาลนครสงขลาเพื่อดำเนินการให้ชุมชนแหลมสนอ่อนได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงกับธนารักษ์ให้เรียบร้อย3.พื้นที่ข้างบ้านของทุกบ้านทุกครัวเรือนให้ใช้ประโยชน์ทำแปลงผักสวนครัว

"Road Map หาดใหญ่" ก้าวผ่านโควิดไปด้วยกัน

โดย punyha on 9 ส.ค. 64 13:50
แผนรับมือโควิด หาดใหญ่.jpg

"Road Map หาดใหญ่"ทีมอาสาจากภาคเศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม ร่วมประเมินสถานการณ์ มองภาพอนาคตเพื่อรับมือโควิดในพื้นที่หาดใหญ่ มีข้อสรุปสำคัญ จะเป็นร่างข้อเสนอแนะ ภายใต้สถานการณ์ฺที่ระบบสาธารณสุขรับมือเต็มกำลังแล้ว เตียงสำหรับผู้ป่วยหนักของรพ.และรพ.สนามไม่เหลืออีกแล้ว วัคซีนจำเป็นต้องเน้นในกลุ่ม ๖๐๗ หรือ๖๐๘ คือ ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง ๗-๘ กลุ่มโรค ขณะที่ด้านเศรษฐกิจรอวันนับถอยหลัง และ

สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่

โดย punyha on 5 ส.ค. 64 09:30
001.png

สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่1)สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดระลอก 4 ของหาดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ทน.หาดใหญ่ ที่มี 103 ชุมชน พบกลุ่มชุมชนพื้นที่เสี่ยงที่สุดมี 5 แห่ง อยู่แนวสถานีรถไฟไปถึงรพ.หาดใหญ่ทั้งสองฟากถนน เป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ประมาณการว่าจะมีผู้ติดเชื้อราว 10-20% ขณะที่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในระบบกลุ่มผู้ป่วยเหลืองและแดง เริ่มเต็มจำนวนเตียงที่ทางระบบสาธารณสุขเตรียมรองรับแล้ว แ

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน

โดย punyha on 21 ก.ค. 64 13:14
001.png

ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วน ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoomทบทวนทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ออกแบบเครื่องมือในการทำงานวางบทบาททีมทำงาน เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ประชุมคณะทำงาน SUCCESS พื้นที่เมืองบ่อยาง

โดย punyha on 21 ก.ค. 64 11:06
001.png

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมืองบ่อยาง ทำความเข้าใจการประเมินความเปราะบางของเมืองร่วมกันวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมืองบ่อยาง เตรียมความพร้อมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (Success)ทั้งนี้ การประชุมใช้ผ่านระบบ Zoom

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:06
002.jpg

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564วันที่ 29 มีนาคม 2564รอบนี้นำเสนอร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังดำเนินการอยู่ 2 ตัว คือ1)การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะพยาบาลม.อ. กำลังขอการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน มองเห็นความเป็นไปได้ ขั้นตอนต่อไปจะประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ม

"การประเมินความเปราะบางของเมือง"

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:00

"การประเมินความเปราะบางของเมือง" ภายใต้โครงการSUCCESS ปีที่21.คัดเลือกพื้นที่เมือง>ชุมชน>กลุ่มบุคคลเปราะบาง>องค์กร/หน่วยงาน2.วิเคราะห์สถานการณ์/ความเปราะบาง-สถานการณ์ด้านสังคมและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน(ดูเครื่องมือการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนประกอบ)-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศวิทยา แผน/นโยบาย/วิธีปฎิบัติ-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ตามปัญหาที่พบ) ศึกษาการเตรียมความพร้อม ก

ประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2/2564

โดย punyha on 11 มี.ค. 64 08:06
10.jpg

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลามีการประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลา มีท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งก่อนตอนปลายเดือนมกราคม ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าประทับใจในการต้อนรับ เพราะมี รปภ.มหาวิทยาลัยโบกรถนำทางทุกจุ

เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปี’64

โดย punyha on 22 ก.ย. 64 11:44
001.jpg

เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปีโ64 โสงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart&Green)โวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsiteจัดทำโดย คณะทำงานโครงการฯสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)downloadดาวน์โหลดกำหนดการ

"อบรมการใช้แอพ iMedCare"

โดย punyha on 20 ก.ย. 64 09:39
1175277.jpg

"อบรมการใช้แอพiMedCare"วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ดูแลที่บ้าน (Home Care Giver)รุ่นแรกได้รับการอบรมการใช้แอพฯ iMedCare สำหรับรองรับการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ภายใต้กิจกรรมโครงการที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมรองรับสังคมสูงวัยแอพฯ ถูกพัฒนาจนแล้วเสร็จในเวอร์ชั่นแรก นำมาให้ผู้ดูแลที่บ้าน ทดสอ

"ประชุมเตรียมงานวันพลเมืองสงขลาปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒"

โดย punyha on 18 ก.ย. 64 18:26
1173566.jpg

"ประชุมเตรียมงานวันพลเมืองครั้งที่ ๒"วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom ผู้เข้าร่วม ๓๒ คนสรุปประเด็นสำคัญ๑.พัฒนาการเครือข่ายพลเมืองสงขลา ภายใต้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดจากพื้นฐานองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเงินเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ต่อมาเครือข่ายเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ชมรมเพื่อนนักพัฒนาภาคใต้ กลุ่มเกษตรทางเลือกพืชร่วมยาง เครือข่ายสลัมที่ขับเ

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๓

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 12:57
014.1.jpg

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔"ยกที่ ๑ หาดใหญ่ Sandbox Plus"เปิดแถลงข่าวกันไปแล้ว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานจัดแถลงข่าวกิจกรรม Hatyai Smart & Clean ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และผู้แทนอง

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๒

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 12:47
007.1.jpg

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔"หาดใหญ่ sandboxplus : ๙ เดือน ๙"ภาคเช้า ทีมเข้าประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สสอ. ภาคเอกชน หารือแนวทางดำเนินการต่อไป๑.นายกสาครแจ้งว่าสถานการณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รายได้ลดลง ๔๐๐ ล้านบาทจากการขาดหายไปของการจัดเก็บภาษีจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทางเทศบาลกำลังเตรียมรับมือน้ำท่วมไปพร้อมกับรับมือโควิดที่มีศูนย์บริหารจัดการโควิด ปัจจุบันมีรถบริการ ๕ คันที่พร้อมอำนวยความสะด

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๑

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 12:35
001.1.jpg

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔"เอกชน ประชาสังคมสงขลา-หาดใหญ่หาทางรับมือโควิด"สถานการณ์โควิดระลอก ๓ ระบาดหนักจนทำท่าว่าจะเอาไม่อยู่ สงขลาเป็น ๑ ในพื้นที่แดงเข้ม มีแนวโน้มสถานการณ์จะตามกทม.มาอย่างใกล้ชิด ทำให้หลายเครือข่ายไม่อาจนิ่งนอนใจ ชวนกันมาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาทางรับมือ๑.สถานการณ์การแพร่ระบาด ตัวเลขผู้ป่วยมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้้นอีก และยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวเลขจริง ด้วยตรวจคัดกรองน้อย ตัวเลข

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ภาคีเครือข่าย พอช.สงขลา

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 11:29
001.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พอช. ชวนมูลนิธิชุมชนสงขลาไปร่วมมือกันทำงานทั้งรับมือโควิดในช่วงนี้และงานการดูแลที่อยู่อาศัยของเมืองสงขลา ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวป้อมนอก โดยมีทีมพอช.ภาค รองนายกทน.สงขลา นายกทม.เขารูปช้าง ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง เครือข่ายบ้านมั่นคง มีข้อสรุปดังนี้1.เป้าหมายความร่วมมือ1.1 ระยะสั้น แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่สีแดงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเมืองสงขลาเป

"กิจกรรมหาดใหญ่ Smart&Clean สถานที่ปลอดภัยสำหรับคนปลอดภัย"

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 11:16

"กิจกรรมหาดใหญ่ Smart&Clean สถานที่ปลอดภัยสำหรับคนปลอดภัย"วันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านไป 1 วันหลังแถลงข่าว ทีมงานนัดสรุปบทเรียนและติดตามงาน มีข้อสรุปสำคัญ1)ยังมีความเข้าใจกิจกรรมหาดใหญ่ Sandbox Plus ไปเทียบเคียงกับภูเก็ต sandbox โดยไม่ได้ดูรายละเอียด เห็นแต่ข้อความ มีข้อเสนอแนะทางแก้1.ให้ทำสื่ออธิบายเปรียบเทียบความต่างให้ชัดเจน 2.ชูกิจกรรมหาดใหญ่ Smart&Clean ตามด้วยร้านอาหารและเคร

"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

โดย punyha on 17 ก.ย. 64 11:10
002.jpg

"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"กิจกรรม Hatyai Care เป็น 1 ในกิจกรรม หาดใหญ่ Sandbox Plus นัดประชุมทีมนัดแรก กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานองค์กรความร่วมมือที่จะเสริมเทศบาลนครหาดใหญ่ เบื้องต้นประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา พมจ. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ศูนย์อาสาสมัครมอ. มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลากำหนดเป้าหมายระยะสั้น1.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเ

390 items(1/39) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน