ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

616 items(1/62) 2 3 4 5 Next » Last »|

“คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2”(พมพ.ทรภ2)

โดย punyha on 25 มิ.ย. 65 14:16
002.jpg

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมกับโคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2โ(พมพ.ทรภ2)และรู้สึกมีความหวังกับผลการประชุมที่ให้ความสำคัญกับ-การสร้างเครือข่าย ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคง-การบูรณาการ-งาน-เงิน-คน-การมีฐานข้อมูล ตัวชี้วัด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน-การติดตามประเมินผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-การคิดค้นนวัตก

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลา

โดย punyha on 24 มิ.ย. 65 20:15
001.jpg

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลาวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565ณฐา ชัยเพชรบันทึกเรื่องราวขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebookธรรมชาติ เพื่อชีวิตเชื่อมภาคีเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน จ.สงขลาสรุปบทเรียนโครงการ พรุสวน ควน คลอง สู่ตลาดอาหารปลอดภัย และ สวนยางยั่งยืนสสส. Songkhla Node flagship วันที่ 24-25 มิ.ย. 65 โรงแรมบุรีศรีภู ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ บทเรียน ภาคี

ภาคีเครือข่ายเยี่ยมเยียนชุมชนแหลมสนอ่อน เมืองบ่อยาง

โดย punyha on 20 มิ.ย. 65 10:49
001.jpg

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นอีก 1 วันและอีก 1 ความภาคภูมิใจ ของชาวชุมชนแหลมสนอ่อนที่ภาคภูมิใจในความเป็น " คนแหลมสนอ่อน" และ " คนเมืองบ่อยาง สงขลา" เมื่อ ดร.นพ. วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่เดินทางมาในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้บอกเล่าให้ภาคีเครือข่ายหลักของชุมชนคือ มูลนิธิชุมชนสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยกองสาธารณสุขแ

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

โดย punyha on 16 มิ.ย. 65 14:30

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จากที่ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา นำมาสู่การหารือตามวาระประจำปีที่จะทำเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความชัดเจน ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมและกรรมการ ร่วมระดมความเห็น เบื้องต้นมีข้อสรุปดังนี้1.หลักการสำคัญ ธุรกิจเพื่อสังคม สนองตอบความยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง ของมูลนิธิชุมชนสงขลา แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโ

SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์ ภารกิจร่วมแก้ปัญหาระดับพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการศึกษาความเปราะบางของเมือง

โดย punyha on 16 มิ.ย. 65 12:56
002.jpg

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทำงานเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่หารือผลกระทบเมืองหน้าด่าน ร่วมกับ สภ.ปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากร ผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อศึกษาโครงการมาประกอบใช้ สู่แนวทางแก้ไขเชิงนโยบายต่อไปอรรตพล วิชิตพงษ์ บันทึกเรื่องราว

ร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมือง

โดย punyha on 3 มิ.ย. 65 08:39
007.png

ร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (Success) ได้รับความสนับสนุนจากสหภาพยุโรป(EU) เพื่อขับเคลื่อนขบวนภาคประชาสังคมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการทำงานผ่านมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) และมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF)พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสาน ภาคใต้ ๖ เมือง และภาคอีสาน ๖ เมื

ประชุมเพื่อปฎิบัติการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเมืองสงขลา

โดย punyha on 30 พ.ค. 65 09:39
255677.jpg

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ชุมชนแหลมสนอ่อนพร้อมด้วยชุมชนเครือข่ายอีก 54 ชุมชน เทศบาลนครสงขลาจะมีการจัดประชุมเพื่อปฎิบัติการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต สนับสนุนงบประมาณการจัดเวทีโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช )วันที่ 30 พ.ค. กิจกรรมจัดที่ โรงแรมดาหลาวิลล์ เชิญนายอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมคุณชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมการปฎิบัติการ

“ทิศทางการพัฒนาจากภูมิภาคตะวันออกสู่ตะวันตก: ปัญหา ความท้าทายและแนวทางพัฒนาในโลกยุค(หลัง)โควิด-19”

โดย punyha on 27 พ.ค. 65 13:09

งานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ โทิศทางการพัฒนาจากภูมิภาคตะวันออกสู่ตะวันตก: ปัญหา ความท้าทาย และแนวทางพัฒนาในโลกยุค (หลัง) โควิด - 19โวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.ช่วงที่ 1 - กล่าวรายงาน, กล่าวเปิด, การปาฐกถาพิเศษ, การเสวนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาภูมิภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืนวิทยากร (08.30 - 12.15 น.)ชมคลิป

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"

โดย punyha on 4 พ.ค. 65 12:19
001.jpg

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภาคีองค์กรความร่วมมือทั้งเก่าและใหม่ที่ทำงานร่วมกัน นัดหมายประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานปี ๖๕ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๙ คนจาก ๓๐ กว่าองค์กร ณ ห้องประชุมอบต.ท่าข้าม๑.ทบทวนเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงที่มาของการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคที่ ๑ จนถึงยุคที่ ๕

มหากาพย์การรื้อถอนบ้านเรือนชุมชนแหลมสนอ่อน

โดย punyha on 1 พ.ค. 65 11:01
109718.jpg

ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน29 เมษายน 2565ขออนุญาตอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชนส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชนแหลมสนอ่อน-จำนวนประชากร ประมาณ 211 คน(เดือนธันวาคม 2564)-จำนวน 59 หลังคาเรือนส่วนราชการได้ทำการคัดแยกลักษณะอาคาร ดังนี้1.จำนวน 7 หลังคาเรือน ถูกออกคำสั่งรื้อถอน2.จำนวน 52 หลังคา

"การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพจากคลองบางแก้ว - คลองละงู - คลองสำโรง"

โดย punyha on 1 ก.ค. 65 15:08
002.jpg

"การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพจากคลองบางแก้ว-ละงู-คลองสำโรง"โครงการ SUCCESS ภาคใต้พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากเมืองที่ยังดำรงวิถีเกษตรมีพื้นที่สีเขียวมากอย่างพัทลุงเมืองรองที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติรองรับ สภาพน้ำในคลองสำคัญๆอย่างคลองบางแก้ว คลองลำปำ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำยังมีความสะอาดสมบูรณ์ เช่นกันกับคลองละงู ต้นน้ำใช้ประโยชน์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มากมากลางน้ำเริ่มมีน้ำเสียจากครัวเรือนเข้ามา

"SUCCESS เมืองโตนดด้วน"

โดย punyha on 1 ก.ค. 65 14:24
730757.jpg

"SUCCESS เมืองโตนดด้วน"ทีมกลางนำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา นัดหมายทีมคณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่พบหน่วยงานและเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนและความเป็นเมืองวันที่ 28 มิถุนายน 2565ภาคเช้า ลงพื้นที่ชุมชน ที่เป็นที่ต่ำพบปัญหาน้ำท่วมขัง สภาพพื้นที่เป็นชุมชนเกษตรกรรมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่นาบางส่วนเปลี่ยนสภาพเป็นส

"SUCCESS ละงู"

โดย punyha on 1 ก.ค. 65 14:21
732834.jpg

"SUCCESS ละงู"ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมลงพื้นที่เมืองละงู ภายใต้การดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองในพื้นที่เมืองละงู จังหวัดสตูลวันที่ 26 มิย.เยี่ยมชมพื้นที่คลองละงู รวมไปถึงเขตอำเภอเมือง ชมสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม และมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย สมบูรณ์วันที่ 27 มิย. ภาคเช้า พบผู้บริหารอปท.มีนายกทต.ก

เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในระยะแรก

โดย punyha on 30 มิ.ย. 65 12:47

ทีมสำรวจข้อมูลชุมชนแหลมสนอ่อนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในระยะแรกการประชุมครั้งนี้ (29 มิถุนายน) มีแกนนำ/ประธานชุมชนต่างๆ เขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประมาณ 22 ชุมชนพอช.และภาคีเครือข่ายตั้งเป้าหมาย ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนเมืองบ่อยาง ให้ได้อย่างน้อย 44 ชุมชนสำหรับชุมชนแหลมสนอ่อน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่(ที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ) ยืนยันท

"BCG ระดับครัวเรือน"

โดย punyha on 26 มิ.ย. 65 21:53
001.jpg

"BCG ระดับครัวเรือน"วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนมิถุนายน มาเยือนสวนเบญจพฤกษ์ ร่วมถอดบทเรียนการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ระดับครัวเรือนในเขตเมือง โดยมีกระบวนการดังนี้1.กำหนดแนวทางส่งเสริมครัวเรือนในเขตเมือง ตามแนวทางดังนี้1.1 รับสมัครผู้สนใจ ในพื้นที่เขตเมือง เน้่นรายใหม่1.2 ผู้สมัครวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วัสดุใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ลักษณะพื้นที่/ขนาดพ

ภาคีความร่วมมือเครือข่าย 4pw สงขลาและเครือข่ายเมือง SUCCESS กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

โดย punyha on 24 มิ.ย. 65 19:57
726661.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คุณสมภพ วิสุทธิศิริ นำทีมพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใค้ฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/4PW สงขลา ทำความเข้าใจความต้องการของชุมชนในโครงการ SUCCESS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุฯโครงการsuccess ภาคใต้และมูลนิธิชุมชนสงขลาได้แนวทางดังนี้1)จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชุมชนในพื้นที่เมืองบ่อยาง เมืองพะต

"Hatyai Care"

โดย punyha on 23 มิ.ย. 65 16:43
725621.jpg

"Hatyai Care"วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นัดทีมเล็ก จัดทำร่างแผนปฎิบัติการ 3 ปีของ 4 องค์กรความร่วมมือในพื้นที่ 10 ชุมชนริมทางรถไฟ ทน.หาดใหญ่ ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และสมาคมอาสาสร้างสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้ปัญหาสำคัญ ประกอบด้วยพื้นฐานการทำงานของชุมชน/ความสัมพันธ์ในชุมชน กรรมการชุมชน/แผนชุมชน ความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผู้ป

โครงการพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา

โดย punyha on 23 มิ.ย. 65 14:17
002.jpg

โครงการ โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลาโสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นนำ้สงขลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงข

616 items(1/62) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน