ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

834 items(1/84) 2 3 4 5 Next » Last »|

หนังสือผีเสื้อขยับปีก เล่ม 11

โดย punyha on 21 ก.ย. 66 12:28

ผีเสื้อขยับปีก 11  "สมัชชาพลเมืองสงขลา"

เรียบเรียงโดย  ชาคริต โภชะเรือง และอภิศักดิ์ ทัศนี

สนับสนุนการจัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ยุวเกษตรกรเมืองพะตง

โดย punyha on 21 ส.ค. 66 15:55
111293.jpg

วันที่ 20 มิถุนายน 2566เครือข่ายอาสาสมัครเมืองพะตง จัดกิจกรรมยุวเกษตรกรเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การผลิตอาหารผ่านกิจกรรมเกษตรอย่างง่าย เป็นการสร้างความเข้าใจและให้เด็ก ๆ เรียนรู้และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในอนาคตได้

อาสาสมัครอุตุนิยมวิทยา (อสอต.) เมืองบ่อยาง

โดย punyha on 21 ส.ค. 66 13:28
110170.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ตัวแทนชุมชนนำร่อง เทศบาลนครสงขลา โดยโครงการ SUCCESS เมืองบ่อยาง เข้ารับการอบรมความรู้การใช้ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนอกเหนือจากการได้รับความรู้และข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาแล้ว ทุกคนยังได้สมัครเป็นอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยา (อสอต.)

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนภราดรเตรียมแผนขยับย้ายสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย

โดย punyha on 8 ส.ค. 66 10:29
117509.jpg

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนภราดร เทศบาลนครสงขลา ได้รวมตัวกันจำนวนประมาณ 40 กว่าราย ทยอยเดินทางไปจัดหาที่ดินประเภทที่ดินโฉนด เพื่อย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณชานเมืองห่างจากเขตชุมชนเดิม ในเขตเทศบาลนครสงขลา ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเขตเมืองบ่อยาง ด้วยคาดหวังว่าจะมีความมั่นคงด้

ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนภารกิจเตรียมและลงมือสำรวจข้อมูลจริงของชุมชน

โดย punyha on 26 มิ.ย. 66 16:54
114392.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้สมาชิกแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อนให้มาช่วยกันสำรวจข้อมูลชุมชนอย่างละเอียดอีกครั้งนายกอธิบายว่า ให้ทีมงานชุมชน สำรวจเฉพาะบ้านที่มีคนอยู่จริง หมายถึง บ้านที่มีผู้เดือดร้อนจริงแกนคณะทำงานชุมชนนัดประชุมเตรียมการสำรวจข้อมูลจริงของชุมชน และดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างเร่งด่วนนายกเทศมนตรีมอบหมายมาให้ช่วยกันทำข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมข้อแรก ขอเป็นขนาดพ

เมืองพะตง : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนด้วยศิลปะและกิจรรมสร้างสรรค์

โดย punyha on 19 มิ.ย. 66 13:49
93273.jpg

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566รายงานผลการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหลบมุม โดยจิตอาสาคริสเตียน คุณครูป้าโรส, อาจารย์จิ้บ และคุณครูพี่แบงค์วันนี้มีเด็กมาเรียน 12 คน วันนี้สอนเรื่อง "Love One Another" "จงรักซึ่งกันและกัน" สอนศัพท์, เล่นเกมส์วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566กิจกรรมศิลปะวันอาทิตย์และเรียนรู้นอกตำราการปลูกต้นพริกโดย. อ.ศักดฺิ์ศิ

บันทึกเรื่องราวชาวชุมชนแหลมสนอ่อน (มิถุนายน 2566)

โดย punyha on 12 มิ.ย. 66 15:12
102054.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2566เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ผู้นำ 2 ชุมชนคือชุมชนสนามบินกับชุมชนแหลมสนอ่อน พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกของทั้งสองชุมชนได้เข้าพบและขอคำปรึกษาจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริการพูดคุยระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกชุมชนในวันนี้เป็นไปด้วยความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งพี่อ้นขอสรุปดังนี้1.กรณีของชุมชนสนามบิน ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การปรับ

กิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนหลบมุม เมืองพะตง

โดย punyha on 13 มี.ค. 66 12:27
81783.jpg

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2566เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR ของ บมจ.ศรีตรังโกลฟ ได้มอบโต๊ะให้แก่ชุมชนขอขอบพระคุณ บมจ.ศรีตรังโกลฟ ที่สนับสนุนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษวันเสาร์และศิลปะวันอาทิตย์ด้วยดีเสมอมามีเจ้าหน้าที่ คุณบุ้ก ร่วมกับ สสส. มาซ้อมละครให้เด็กๆ เพื่อทำกิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการรับมือฝุ่น PM 2.5เด็กๆๆ สนุกสนานมาก

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนและประชุมสมาชิกชุมชนพื้นที่ตำบลบ่อยางเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย punyha on 13 ก.พ. 66 08:24
34474.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนขอบคุณสำหรับขนมจีนแกงน้ำเปล่าจากลุงตุ้ยกับป้าอิ๊ด น้ำอัดลมจากป้าตู่วันนี้ ร่วมแรง ร่วมใจ กัน ผ่านไปได้ด้วยดีวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนกลับจากประชุมที่หาดใหญ่ มีนักศึกษาม.ราชภัฎสงขลา มาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายชุมชนต่อเนื่องวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ชุมชนเครือข่ายร่วมกันจัดเวทีการประชุมของชุมชนวัดไทรงา

พะตงบ้านฉัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

โดย punyha on 10 ก.พ. 66 16:16
002.jpg

พะตงบ้านฉัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ได้มามอบความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และรับฟังการขับเคลื่อนโครงการฯ ของตำบลพะตงโดยมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) ตำบลพะตง พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมเพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนโครงการมหัศจร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชน

โดย punyha on 27 ก.ย. 66 11:08
74339.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2566 ชาวสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคและป้องกันการป่วยเพิ่ม โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และได้ร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศราฐกิจในชุมชนกับทีม WWF และทีมงานวงศ์วานิชย์บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

"แผนสุขภาพรายบุคคล"

โดย punyha on 22 ก.ย. 66 09:25
1172745.jpg

"แผนสุขภาพรายบุคคล"อีกแนวทางใหม่ที่จะต่อยอดงานของชุมชนของมูลนิธิชุมชนสงขลา นั้่นคือการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของชุมชนเมือง โดยนำร่องที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา ใช้ Platform iMed@home ระบบกลุ่ม(ซึ่งยังมีการใช้งานกันไม่มากนัก)ในการเสริมหนุนการทำงานระหว่างชุมชน หน่วยบริการ โดยเน้นแนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและจัดการตนเองด้านสุขภาพมากขึ้นเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายร่วม ผล

"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"

โดย punyha on 21 ก.ย. 66 13:48
147695.jpg

"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"วันที่ 20 กันยายน 2566 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 8 คนที่มาฝึกงาน ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน ร่วมกับเครือข่าย PCU สมิหลา อสม. แกนนำชุมชน และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลจากการลงสำรวจสถานะสุขภาพระดับบุคคลใน 51 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ได้ข้อมูลประชากรวัยเกิน 35 ปีมาจำนวน 100 คน โดยมีแกนนำชุมชน อสม. PCU สมิหลา

"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

โดย punyha on 18 ก.ย. 66 12:19
1168099.jpg

"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"วันที่ 16 กันยายน 2566 มูลนิธิชุมชนสงขลานัดแกนนำ HCG หรือผู้ดูแลที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มาทำความเข้าใจแนวทางการจัดบริการผ่าน Platform iMedCare ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลาพร้อมกับผู้ประสานงานพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะทีมงานได้รับท

"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา” หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"

โดย punyha on 15 ก.ย. 66 16:24
1165826.jpg

"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด โหุ้นส่วนการพัฒนาโ หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ภาคีพลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 200 คนร่วมกันรับฟังผ

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"

โดย punyha on 9 ก.ย. 66 12:30
1161008.jpg

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"วันที่ 8 กันยายน 2566 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองมูลนิธิชุมชนสงขลา เปิดพิเศษให้กับทีมอสม.ตำบลพะตงและชุมชนบ้านหลบมุม ตำบลพะตง รวมถึงทีมงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วม 60 ชีวิตมาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การใช้ประโยชน์จากขยะเปียกและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์สวนเบญจพฤกษ์ เป็นแหล่งเรีย

"ข้อมูลกลางคนสงขลา วางเป้า 1 ID 1 OneStop Service"

โดย punyha on 5 ก.ย. 66 16:32
002.jpg

"ข้อมูลกลางคนสงขลา วางเป้า 1 ID 1 OneStop Service"วันที่ 4 กันยายน 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดประชุมภาคีความร่วมมือที่ได้ MOU ในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่รอการฟื้นฟู เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลานางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา กล่าวถึงความเป็นมา แนวคิ

"15 ปีธรรมนูญสุขภาพภาคใต้"

โดย punyha on 5 ก.ย. 66 16:03
002.jpg

"บทเรียนจาก 15 ปี ธรรมนูญสุขภาพภาคใต้"1-2 กันยายน 2566 เครือข่ายที่ดำเนินการธรรมนูญสุขภาพตำบลในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานกัน ณ บ้านช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโดยมีสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)สนับสนุนการดำเนินงานประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นต้นแบบ ได้แก่ ทต.ชะแล้(แห่งแรก ปี 2552) อบต.นาทอน ร่วมแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ดำเนินการใหม่ ที่มีทั้งธรรมนูญ

จังหวะก้าว "งานพัฒนาเมืองโดยเครือข่ายพัฒนาเมือง(บ่อยาง)สงขลา"

โดย punyha on 31 ส.ค. 66 12:04
151138.jpg

จังหวะก้าวที่ภาคภูมิใจก้าวแรกเกิดแปลงตำลึงทองก้าวที่สองสู่สวนผักกลางป่าสนพลังใจสู้จนเติบใหญ่เป็น "สวนผักคนเมืองบ่อยาง "วันนี้ด้วยความมุมานะบากบั่น พวกเราได้นำพาโครงการ "สร้างแหล่งอาหารชุมชน คนบ่อยางสร้างเงิน" ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์พวกเรายังมีพลังสร้างสรรค์ ต่อยอดไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง สามารถติดตามได้จากผลงานสำคัญ อาทิ1.โครงการ SUCCESS เตรียมเมืองเพื่อรับมือการเป

834 items(1/84) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน