“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"สรุปบทเรียนการจัดงานวันพลเมืองสงขลา กำหนดแนวทางร่วมรับมือโควิดและการดำเนินงานต่อไป"

@21 ต.ค. 64 14:01
"สรุปบทเรียนการจัดงานวันพลเมืองสงขลา กำหนดแนวทางร่วมรับมือโควิดและการดำเนินงานต่อไป"วันที่ 20 ตุลาคม 2564มูลนิธิชุมชนสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี ๖๔ กว่า ๓๐ คนร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานต่อไป๑.ติดตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่สงขลา๑.๑ สร้างการยอมรับว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนาน แต่เป็นเพียงโรคติดต่อประเภทหนึ่ง หันมาให้ความสำคัญกับการลดการเสียชีวิต ไม่ให้ระบบสาธารณสุขล่ม เป

ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

@20 ต.ค. 64 10:14
ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสงขลามูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะภาคี ร่วมกับพอช.ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทน.สงขลามาสร้างความร่วมมือภายใต้การทำงานระยะยาวในการจัดการที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมืองเมืองสงขลาเฉพาะในพื้นที่ทน.สงขลามี 55 ชุมชนกว่าครึ่งเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศ

"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"

@18 ต.ค. 64 14:27
"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำได้ในหลายมิติ การต่อยอดทรัพยากรของพื้นที่ การเชื่อมโยงมิติด้านต่างๆเข้าด้วยกัน นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจยิ่งวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นัดคณะทำงานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ณ กศน.ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ เตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นข้าวของลุ่มน้ำภูมีเริ่มด้วยก

"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"

@17 ต.ค. 64 10:30
"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ. สสจ. พมจ. ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทที่รับจ้างพัฒนาระบบนำเสนอความก้าวหน้า งวดงานที่ 2 ของการดำเนินงานระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง จ.สงขลาระบบฐานข้อมูลนี้นำข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ พมจ. สสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าสู่เว็บไซต์กลา

จังหวะย่างก้าว Hatyai Sandbox Plus

@17 ต.ค. 64 10:16
วันที่ 11 ตุลาคม 2564กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครสกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ในชุมชนหาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทรน์วิโรจน์ และชุมชนทุ่งเสา ณ บริเวณลานหน้าห้าง K&K สาขา ป.ณัฐพลโกลุ่มเส้นด้ายโ พร้อมจิตอาสาที่เดินทางมาช่วยเหลือในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และให้องค์ความรู้แก

ความคืบหน้า Hatyai Sandbox Plus เตรียมการเข้าสู่ระยะที่ 2

@11 ต.ค. 64 14:53
วันที่ 8 ตุลาคม 2564"อาสาสมัครเส้นด้ายจับมือทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุก"หารือทีมอาสาสมัครกลุ่มเส้น-ด้าย(Zendai) ที่จะลงพื้นที่หาดใหญ่ในการคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในระดับชุมชน พื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะชานเมืองที่กำลังมีตัวเลขการติดเชื่้อสูงอยู่ในเวลานี้ได้ข้อสรุปจะจับมือกับทีมของทน.หาดใหญ่ สสอ. ผนึกกำลังกันกระจายการตรวจให้ได้มากที่สุด หนุนเสริมกำลังของทน.หาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ ตั้

"หาดใหญ่ Sandbox Plus เตรียมทำ SOP"

@8 ต.ค. 64 12:06
"หาดใหญ่ Sandbox Plus เตรียมทำ SOP"วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ก่อนขยับเข้าสู่เฟส 2 ยังมีอุปสรรคสำคัญที่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันประกอบด้วย1)ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงมากขึ้น เริ่มกระจายในระดับครัวเรือน/ชุมชน/สถานประกอบการ จำนวนเตียงเพื่อผู้ป่วยเหลือง-แดงเริ่่มขาดแคลน การแพร่ระบาดอาจลากยาวไปถึงเมษายนปี 65(สสจ.ประเมิน)2)วัคซีน ที่ควรครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า 70-85% โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 6

"วงกลาง 6 เมือง SUCCESS ภาคใต้" ประจำเดือนตุลาคม 2564

@8 ต.ค. 64 12:03
"วงกลาง 6 เมือง SUCCESS ภาคใต้"วันที่ 5 ตุลาคม 2564 พื้นที่ 6 เมืองประกอบด้วยเมืองบ่อยาง เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองละงู เมืองโตนดด้วน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดด้านหนึ่งส่งผลกระทบต่อการลงศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง แต่อีกด้านก็เป็น

"ผู้ว่าไฟเขียว พร้อมสนับสนุนหาดใหญ่ Sandbox Plus"

@8 ต.ค. 64 12:00
"ผู้ว่าไฟเขียว พร้อมสนับสนุนหาดใหญ่ Sandbox Plus"วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ทีมงานหาดใหญ่ sandbox Plus ร่วมกับนายกสาคร ทองมุณี นายอำเภอหาดใหญ่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าเจษฎา จิตรัตน์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมอำเภอหาดใหญ่ นับเป็นทีมแรกที่ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการทำงานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล และผอ.พัฒน์ มาศนิยม เป็นตัวแทนนำเสนอโครงการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทั้งเฟส 1 เฟส 2 และ

"หาดใหญ่ Sandbox Plus"

@6 ต.ค. 64 12:57
"หาดใหญ่ Sandbox Plus"วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นัดประชุมทีมมีข้อสรุปสำคัญ1.วันที่ 6 ตค.เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการพร้อมกับทีม Songkhla safety school ชุดนำร่อง 13 โรงเรียน บ่ายสี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่1.1 หาดใหญ่ Sandbox Plus มีเป้าหมายแนะนำโครงการให้รับรู้1.2 ทีมSongkhla safety school มีเป้าหมาย เร่งวัคซีนให้มาตามเป้าหมายเพื่อให้ 13 โรงเรียนนำร่องสามา

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

หาดใหญ่ sandbox (3)

@25 ส.ค. 64 08:49
"หาดใหญ่ sandbox(ต่อ)"วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทีมอาสาของเมือง หารือนัดที่ ๓ ร่วมผลักดันแนวทางการเปิดเมืองปลอดภัย ให้เมืองสามารถอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยและเปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ เคาะวันเข้าพบผู้ว่าเพื่อเสนอแนวทางและขอคำแนะนำ๑.ใช้แนวทางตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand safety&Health Administration) หรือ SHA ในการคัดกรองสถานประกอบการที่มีความพร้อมจะนำร่องมา

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน