“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเมืองบ่อยาง"

@28 ธ.ค. 63 19:28
"ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเมืองบ่อยาง"วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ประเดิมเมืองแรกของพื้นที่ภาคใต้ โครงการประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป นัดคณะทำงานและภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ทน.สงขลา โดยมีรองนายกทน.สงขลา แกนนำประชาสังคมในส่วนองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มีข้อสรุปสำคัญดังนี้๑)ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของโครงการฯในกา

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓"

@2 พ.ย. 63 10:27
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนตุลาคม"วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓รอบนี้ขยับมาจัดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน มาเยือนสวนลุงนุ้ยป้าสาว ริมคลองชลประทาน ควนลัง โดยมีคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร้านช.เกษตรมาร่วมป้าสาวที่เดิมทำเรื่องขายดิน ใจรักอยากทำเกษตร ได้มาเรียนรู้กับสวนผักคนเมือง ค่อยๆปรับพื้นที่ปลูกผักตามใจชอบ เริ่มด้วยปลูกแบบยกแปลง ใช้ดินถมแล้วทำปุ๋ยหมัก ผสมดินเพิ่มธาตุอา

แปลงตำลึงใต้ต้นสนเพื่อชาวชุมชนแหลมสนอ่อน สงขลา

@29 ต.ค. 63 16:26
ภาคบ่ายวันนี้ หลายภาคส่วนประกอบด้วย นักศึกษา ม.ราชภัฎ สงขลา เยาวชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และสมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนสวนผักกลางป่าสน ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้มาร่วมแรงร่วมมือและร่วมใจกัน จัดทำแปลงตำลึงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อขายนักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคปฎิบัติจริง เยาวชนจิตอาสา จะได้มีช่องทางสร้างรายได้จากการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นทุนเรียนต่อ และได้มีเพื่อนใหม่ชุมชนแหล

กิจกรรม 1.2 ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้เครื่องมือเพื่อร่วมประเมินความปราะบางของเมือง

@27 ต.ค. 63 12:40
กิจกรรม 1.2 ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้วันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓รอบนี้มาพัทลุง ณ วังวาดี มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 6 แห่ง ได้แก่ เมืองบ่อยาง(ทน.สงขลา) เมืองปาดังเบซาร์ (ทม.ปาดังเบซาร์) เมืองพะตง(ทต.พะตง) เมืองควนลัง(ทม.ควนลัง) จ.สงขลา เมืองควนขนุน(ทต.โตนดด้วน) จ.พัทลุงเมืองละงู(ทต.กำแพง)จ.สตูล โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป ผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเครือข่ายห

งานวันพลเมืองสงขลา ๒๕๖๓

@6 ต.ค. 63 19:07
การจัดเวทีสาธารณะในงานวันพลเมืองสงขลาปีนี้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิด จึงจำกัดผู้เข้าร่วมไว้ ๑๕๐ คน แต่สุดท้ายยอดคนมาร่วมก็มีถึง ๒๓๔ คน เป็นองค์กรภาครัฐ ๑๙ องค์กร ภาคประชาสังคม เอกชน ชุมชน วิชาการ ๔๔ องค์กร เครือข่ายตำบลน่าอยู่และท้องถิ่นอีก ๑๘ องค์กรรูปแบบการจัดงาน จะมีทั้งกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีทั้งในรูปแบบคลิป VDO หนังสือเล่ม(ผีเสื้อขยับปีก เล่ม ๘) นิทรรศการ และมีการเสวนาจุดป

"ร่วมฟื้นฟูสาย ๑ หาดใหญ่"

@5 ต.ค. 63 16:24
"ร่วมฟื้นฟูสาย ๑ หาดใหญ่"ต่อยอดมุมมองความเป็นเมืองอาหารของหาดใหญ่ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ทน.หาดใหญ่ สมาพันธุ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเครือข่าย ประสานชุมชน ร้านค้า สื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยในชุดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ หลังงานฉื่อฉางสตรีทฟู๊ดสิ้นสุดลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ร้านหาดใหญ่ติ่มซำที่ตกแต่งอย่างสวยงามกลับมา Rebranding ส

ความไว้วางใจหัวใจสำคัญการทำงานพัฒนาของภาคีเครือข่าย

@4 ต.ค. 63 16:54
ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของร่วม ที่ใช้ทั้งสมอง(ความรู้/ปัญญา) และหัวใจ(ความเป็นมนุษย์) เป็นเสมือนสนามพลัง(Platform) ที่จะเอื้อให้ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมบนฐานประโยชน์สาธารณะได้เติบโต มีอิสระ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอหาใช่อุปสรรคใหญ่ บ่อยครั้งกลายเป็นข้อจำกัดในตัวเองด้วยซ้ำหากมีงบมาก ด้วยเหตุจะมุ่งเดินไปสู่เป้าหมาย

"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"

@30 ก.ย. 63 22:10
"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"หนึ่งในประเด็นสำคัญของงานวันพลเมือง ชู Songkhla Wallet หรือ "ถุงเงินสงขลา" เป็นเครื่องมือทางการเงินไม่ให้เงินบาทไหลออกจากต่างชาติ สร้างความเข็มแข็งให้กับสินค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการในท้องถิ่น คนสงขลาใช้เงินสงขลา หาพื้นที่นำร่องดำเนินการ เป็น Sand box เริ่มจากผู้รับเงินเป็นกลุ่มชัดเจน มีความหนาแน่น เช่น พื้นที่เมืองเก่าสงขล

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน