กิจกรรม

กิจกรรม

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

โดย punyha on 8 พ.ค. 60 11:33

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

"ระบบข้อมูลกลาง"

โดย punyha on 25 ส.ค. 64 08:45
002.jpg

"ระบบข้อมูลกลาง"ราวปี 2554 ทางสปสช.เขต ๑๒ โดยผอ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์ มาชวนมูลนิธิชุมชนสงขลานำข้อมูลผู้ป่วยบัตรทองของสปสช.ของเขตมาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอสถิติในแต่ละพื้นที่ให้เห็น ๑๐ อันดับโรคที่ผู้ป่วยบัตรทองไปใช้บริการ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกองทุนตำบลที่จะนำไปทำแผนสุขภาพระดับตำบลแก้ปัญหาต่อไปจุดเริ่มต้นนี้ทำให้เราพัฒนา www.ข้อมูลชุhttp://xn--b3c4aw.com/ มาเรื่อยๆ ยังเสียดายข้อมูลชุด

Platform : iMedCare ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน

โดย punyha on 25 ส.ค. 64 08:42
002.jpg

Platform : iMedCare ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านโบริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้านโWe serve excellent care at your homeสภาพปัญหา-โรคเรื้อรังส่วนมากเกิดกับคนที่มีอายุมากขึ้น หรือผู้สูงอายุ ที่ขณะนี้ไทยเรามีประมาณร้อยละ 20 ของประชากร หรือ 12 ล้าน และจะเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้าน (ภาคใต้ประมาณ 1.5 ล้านจากประชากรทั้งหมด 10 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 8 ของประเทศ) ในจำนวนนี้ร้อยละ 16 เจ็บป่วยมาก (เกือบ 2

"ชุด Care set สงขลา"

โดย punyha on 20 ก.ค. 64 17:46
002.jpg

"ชุด Care set สงขลา"สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก ๓ ยาวนานและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรประชาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สงขลา จึงคิดหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาแนวทางที่เรียกว่า ชุด Care set ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ โดยสรุปบทเรียนจากการช่วยเหลือระลอกแรกเป้าหมาย ลดช่องว่างดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่มักจะตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ ได้แก่ คนไทยไร้สิทธิ

"ฝายดักขยะวัดคลองแห"

โดย punyha on 9 ก.พ. 64 09:54
882425.jpg

"ฝายดักขยะวัดคลองแห"ราวปี 2548 ผม พี่ดุก จ่าคม ร่วมกับกลุ่มรักษ์คลองแห ได้ทดลองสร้างฝายเพือดักขยะจากเมืองหาดใหญ่ ที่มาในพื่้นที่ ขยะจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าฝนมีทั้งพลาสติก กระดาษ ฟูกนอน ทีวี. สาระพัดไหลมากับสายน้ำ สร้างปัญหากระทบกันโดยแทบจะไม่มีใครมาแก้ไขฝายรอบแรกทำด้วยไม้ ไม่ประสบความสำเร็จ พังไปกับความแรงของน้ำและขยะที่อัดแน่น ต่อมาทำเป็นฝายหัวเฉียง ใช้เสาเข็มวางเพื่อความแข็งแรง แต่ก็ไม่อาจทานคว

เทศบาลเมืองบ้านพรุกับกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน

โดย punyha on 17 มิ.ย. 62 12:49

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมงานเทศบาลเมืองบ้านพรุชวนไปช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน ร่วมวิเคราะห์ทุนทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการจัดทำข้อมูลประกอบการทำแผนชุมชน ของ ๑๑ เขตในพื้นที่นำบทเรียนการวิเคราะห์ชุมชนพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาดูแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักคิด "เก้าอี้ ๔ ขา" กระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นความสำ

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

โดย punyha on 17 มิ.ย. 62 12:46

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ร่วมนำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาขึ้นในเวทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีภาคใต้ ภายใต้หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิชุมชนสงขลาบอกเล่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานะประชาสังคมที่จะเป็นแรงเสริมหนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกัน บนฐานประเด็นร่วม ความเชื่อมั่นและไว้

บุฟเฟต์ในงานศพ ค่านิยมร่วมคนสงขลา

โดย punyha on 20 พ.ค. 62 16:49

"บุฟเฟต์ในงานศพ"แต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้กิจวัตรต่างๆที่พึงมีในชีวิตสอดคล้องเหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมเดิมมากนักในช่วงสามสี่ปีมานี้หากใครมางานศพในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะพบรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองที่มีในแทบทุกอำเภอ ด้านหนึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ใกล้เคียงกับรูปแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่ชุมชนดั้งเดิมนำมาร่วมบุญในงานวัด ทำบ

เพื่อนช่วยเพื่อน

โดย punyha on 20 พ.ค. 62 16:34

"เพื่อนช่วยเพื่อน"นอกจากกลไกในระบบปกติที่ทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว ชุมชนหรือองค์กรเฉพาะของแต่ละกลุ่มเฉพาะก็ควรมี จะได้ช่วยกันเติมเต็มปัญหาที่มีองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ควรมีองค์กรลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ประกอบด้วยแกนนำที่สามารถช่วยตนเองและช่วยคนอื่นได้ ด้วยประสบการณ์บางอย่างคนอื่นๆไม่สามารถซึมซับหรือมีเทียบเท่า การมีองค์กรลักษณะนี้มากๆจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรง

ธรรมนูญตำบลนาหว้า

โดย punyha on 11 พ.ค. 62 13:57

"ธรรมนูญตำบลนาหว้า"ไปเยือนถิ่นของลุงเคล้า แก้วเพชร นัดทีมผู้นำท้องถิ่น ปลัด กำนัน ผญ. สมาชิกอบต. อสม. ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ร่วม ๕๐ คนโดยการประสานงานของปลัดอภิชัยตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มี ๑๒ หมู่บ้าน ๒๐๐๐ กว่าครัวเรือน สภาพพื้นที่มีทั้งโซนควนและโซนนา มีทั้งพุทธและมุสลิม เป็นชุมชนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อของตำบลเพี้ยนมาจากชื่อของโต๊ะดาหวา ที่เป็นบุคคลสำคัญยอมตายจากการต่อต้านญ

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

โดย punyha on 11 พ.ค. 62 13:17

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน