Topic List

20 items(1/2) 2 Next » Last »|
Submitted by plodpai on 30 ก.ค. 53 10:39

เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

Submitted by plodpai on 23 ก.ค. 53 16:12

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 26 พ.ค. 53 22:17

ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงกันมานานแล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ขานรับว่าเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องนำไปสู่การปฎิบัติ จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าผู้นำจะให้น้ำหนักความสำคัญว่ามากน้อยอย่างไรบางยุคสมัยที่เน้นแนวทางทุนเสรี ต้องการกระตุ้นการบริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะกลายเป็นวาทกรรมทางเลือก แต่บางยุคที่ผู้นำต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาว

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 11 ม.ค. 53 12:27

สงขลากำลังจะมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่เกิดขึ้น และจะมีการเปิดตัวในวันที่ 24 มกราคม ที่จะถึงนี้ผมกำลังหมายถึง สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ยัง ไม่มีใครรู้จักใ่ช่ไหมครับ สถานที่แห่งนี้อยู่ในเขตอำเภอเมือง ริมทะเลสาบ เป็นอาคารสถานที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 140 ไร่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ได้รับงบจากการบริจาคจากบรรดาผู้ที่มีใจศรัทธา และหน่วยงานบางส่วนสนับสนุน ภายในพื้นที่ป

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 21 ธ.ค. 52 21:00

รายการสมัชชาออนแอร์ 19 ธันวาคม 2552 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM88.0 MHz ดำเนินรายการโดย บัญชร วิเชียรศรี และ อรุณรัตน์ แสงละออง ได้เชิญกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้แก่ ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา ชัยวุฒิ เกิดชื่น สุวรรณี เกิดชื่น ตัวแทนภาคสื่อ ตัวแทนจากหา

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 14 พ.ย. 52 23:18

การระดมทุนของมูลนิธิชุมชนภูเก็ตภูเก็ตใช้วิธีแข่งเป็ดยางระดมทุน โดยประชาสัมพันธ์ให้ร่วมซื้อเป็ดสีเหลืองในสนนราคา 5 ดอลลาห์ต่อตัว จะได้สิทธิ์เข้าแข่งเป็ดยาง เจ้าของเป็ดยางตัวชนะเลิศจะได้เข้าพักโรงแรมในเครือลากูนามูลค่าเฉียดแสนบาท มูลนิธิได้เงิน โรงแรมได้ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลได้มีส่วนร่วม แฮปปี้กันทุกฝ่ายสัมมนาเครือข่ายมูลนิธิชุมชนงานนี้ผู้เข้าร่วมราว ๆ 40 คน มาจากมูลนิธิชุมชน

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 11 พ.ย. 52 21:04

ช่วงค่ำของวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หาดใหญ่เจิ่งนองไปด้วยสายน้ำ ฝนตกหนักผิดปกติ ต่อเนื่องมาสองวันแล้ว ไม่นานนักก็ท่วมขัง ผมกลับมาจากสงขลา ขับรถฝ่าสายฝนที่ยังโปรยเม็ดมาตลอดทาง

นึกกังวลถึงนัดหมายที่ภูเก็ต เราตกลงกันว่าจะออกเดินทางแต่เช้ามืด แล้วนี่เราจะไปได้อย่างไร เปิดวิทยุฟังข่าว คลองอู่ตะเภากับคลอง ร. 1 น้ำกำลังจะล้นตลิ่ง

ฝนตกหนักทีไร หัวจิตหัวใจเต้นแรงทุกที ทำไงได้ล่ะครับ คนหาดใหญ่ผ่านประสบการณ์เลวร้ายจากเหตุน้ำท่วมมาหลายครั้ง ทำให้ไม่นึกประมาท แต่งานสัมมนาเครือข่ายมูลนิธิชุมชน 8-9 พฤศจิกายนนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าเสียด้วย

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 1 พ.ย. 52 13:22

ด้วยแนวคิดพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งธรรมชาติของวิทยาลัยชุมชนจะต้องออกแบบระบบการศึกษาให้ผู้เรียนได้มี โอกาสเข้าถึงมากที่สุดในระดับชุมชน และวิชาที่เปิดสอนตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กำหนดนโยบายโดยชุมชนผ่านคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนในการเปิดและปิดหลักสูตร รวมทั้งการสนับสนุนโดยชุมชน

Submitted by Knock Knock on 23 ต.ค. 52 12:35

รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ครั้งที่ 4/2552วันที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้มาประชุมพระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโมนายชิต สง่ากุลพงศ์นายอรัญ จิตตะเสโนนายพิชัย ศรีใสนามสมพร สิริโปราณานนท์นายชาคริต โภชะเรืองนางสาวศมพรัตน์ ขุนทิพย์เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเริ่มประชุมเวลา คุณชิต

Submitted by Little Bear on 19 ส.ค. 52 13:33

เช้าวันใหม่ 5 มีนาคม 2552 เป็นเวลา 7: 45 น. เราทานอาหารเช้ากับ Marjorie Lyles มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์กรมูลนิธิชุมชนที่อยู่บนฐานการพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆ เราได้ความคิดใหม่ๆหลายอย่างจากการทำงานของที่นี่ เช่น บ.ยายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ยกหุ้นให้แทนที่จะสนับสนุนเป็นเงิน แต่ก็มีความเสี่ยงหากหุ้นราคาตก

หรือไม่เราอาจประยุกต์รูปแบบธุรกิจเพื่อองค์กรสาธารณะ นำส่วนต่างหรือกำไรมาใช้เลี้ยงองค์กร แยกออกมาจากการระดมทุน เช่น การขายตั๋วเครื่องบิน ขายบัตรโทรศัพท์ เคาเตอร์เซอร์วิส การขายแบรนด์น้ำดื่ม(อาทิชื่อน้ำใจ) ร้านอาหาร

20 items(1/2) 2 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน