Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 5 ธ.ค. 53 16:00

บทความนี้เก็บตกจากการประชุม Regional Workshop : Asian CF Learning Network เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนโคราช มูลนิธิชุมชนภูเก็ต มูลนิธิชุมชนสตูล บางกอกฟอรั่ม กรุงเทพฯและมูลนิธิชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 6 มี.ค. 54 11:12

บทสรุป "บทบาทของมูลนิธิชุมชนในพื้นที่ขัดแย้ง" เก็บความจากการสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลาโอกาสการพัฒนาในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้ต่างไปจากเดิม และนับแต่ปี 2004 เกิดเหตุการณ์ไฟใต้ ปลายปีเดียวกันเกิดเหตุสึนามิ ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อน แต่ก็กระตุ้นให้เกิดจิตอาสาทั่วประเทศ ทำให้พบพลังในก

Submitted by punyha on 19 เม.ย. 55 11:17

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

Submitted by punyha on 24 มิ.ย. 55 07:00

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม โปลูกผักสำหรับคนเมืองโ ครั้งที่ 2วิทยากรนำคุยโดยครูคำนึง นวลมณีย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปณ ลานชั้น 1 อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่พบกับกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารเมนูผักสดปลอดสารจากสวนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการปลูกผักร่วมลงมือปลูกผัก ณ แปลงสวนรวมใจ (สวนสำหรับการร่วมกันปลูก ร

Submitted by punyha on 24 ก.ค. 55 09:02

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.30 น.โดยเริ่มลงเรือที่วัดคลองแหตอน 08.00 น.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนารังนก เวลา 09.30 น. (ถวายวัดนารังนกและวัดศาลาโพธิ์)ลงเรือต่อไปวัดคูเต่า เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษาวัดคูเต่า วัดอู่ตะเภา วัดดอน วันชลธารประสิทธิ์ และวัดท่าเมรุร่วมกิจกรรมเสวนาออกอากาศรายการสมัชชาสุขภา

Submitted by punyha on 9 ม.ค. 56 18:55

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะ. นำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย...สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยค่ะ

Submitted by punyha on 19 ก.พ. 56 10:51

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห วัดคลองแห มูลนิธิชุมชนสงขลาขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสพบกิจกรรมเสริมบุญบารมี เป็นมงคลชีวิต และกิจกรรมบันเทิงมากมายวันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ลานธรรมโคกหลังนกคุ่ม วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมกิจกรรมกวนข้าวมธุปายาสปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะกวนข้าวมธุปายาส

Submitted by punyha on 4 เม.ย. 56 15:53

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยนายกฤษฎา บุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 โ ในโครงการ โรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่โ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองในเอเ

Submitted by punyha on 1 พ.ค. 56 11:25

ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลาขอแจ้งทราบโดยทั่วกันขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจด้วยจิตคารวะมูลนิธิชุมชนสงขลา

Submitted by Little Bear on 8 มิ.ย. 56 14:43

8 มิ.ย. 56 - นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ทีมประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด คณะทำงาน ACCCRN ได้ร่วมกันนำเสนอ "ระบบการเตือนภัยจังหวัดสงขลา"ดร.ธนิต หลักการและขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของวอร์รูมที่หลายหน่วยงานนำข้อมูลมากางคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการประกาศเตือนภัยต่อ

1056 items(1/106) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by punyha on 14 มิ.ย. 67 08:47

ประเมินโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง)วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) ทีมประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อนเปลี่ยนแปลงเมือง ได้ทำการประเมินทีมควนลังในประเด็นการทำงาน ผลที่ได้กับชุมชน ในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การทำเกษตรแบบปลอดภัยและแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อรายงานต่อสหภาพยุโรปที่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบั

Submitted by punyha on 13 มิ.ย. 67 16:01

ชุมชนบ้านคลองผ่าน คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การแก้ปวดเมื่อย เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการ อปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลาโครงการคัดกรองสุขภาวะชุมชนต้นแบบโเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโ ประจำปี 2567โดยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4โทั้งนี้โกิจกรรมประกอบด้วยโการคัดกรองสุขภาวะโชุมชนต้นแบบโลงระบบโ app.โimed@

Submitted by punyha on 13 มิ.ย. 67 15:48

ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สรุปบทเรียนการใช้แอพimed@home ในการคัดกรองสุขภาวะรายคน เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของอบจ.สงขลาสูงวัยหัวใจเป็นสุขเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเ

Submitted by punyha on 5 มิ.ย. 67 09:53

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน"วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลตำบลคลองแงะจัดเวทีประชาคมรับร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ที่มีการดำเนินการสร้างข้อตกลงในส่วนของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลัอม ณ มัสยิดบ้านใหม่คลองแงะโ

Submitted by punyha on 31 พ.ค. 67 09:56

"ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง"วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลามีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวน

Submitted by punyha on 29 พ.ค. 67 08:56

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านเพนียดวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดประชุมใหญ่ประชาพิจารณ์ธรรมนูญรองรับส้งคมสูงวัยชุมชนบ้านเพนียด ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกอบจ.สงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม140 คน ประกอบด้วย นายกอบต.แค ปลัดอบต. ทีมงาน ผู้

Submitted by punyha on 24 พ.ค. 67 15:56

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เมืองปาดังเบซาร์"วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุน 5 อปท.ในพื้นที่จัดทำแผน/ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อสม.คณะทำ

Submitted by punyha on 23 พ.ค. 67 09:59

"ประชุมคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา"วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นัดประชุมแกนนำและคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อายุ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน และนำมาสู่การยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมสภา ทม.สะเดา โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม และมีรองนายกเทศมนตรีเม

Submitted by punyha on 23 พ.ค. 67 09:50

"เชื่อมต่อข้อมูลงานผู้สูงอายุร่วมกับทีม พมจ.สงขลา"วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานทีมโปรแกรมเมอร์ และทีมพมจ.ร่วมกันหารือแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุและเครือข่าย one home ของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำ TOR เฟส 3 เข้าสู่ระบบข้อมูลกลางจังหวัด www.khonsongkhla.com ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลากรอบ TOR ใน

Submitted by punyha on 17 พ.ค. 67 08:47

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น นำโดยนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด โดยมี ท่านกำนันพัชฐ์สิชน ศรประสิทธิ์ ทีมงานและผู้แทนเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตงเข้าร่วมประชุม ดังนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางในเทศบาลตำบลพะตง การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวม 4 โซนจำนวน 146 ครัวเรือน อยู่

1056 items(1/106) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน