มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมงานพิธีรับมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2555

by punyha @4 เม.ย. 56 15:53 ( IP : 113...59 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา  เวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยนายกฤษฎา บุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 ”  ในโครงการ “รับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่” ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN HATYAI)  ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ จำนวน 24 แห่ง

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 2.นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 3.หอการค้าจังหวัดสงขลา 4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.โครงการชลประทานสงขลา 6.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 7.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 8.มูลนิธิชุมชนสงขลา 9.เทศบาลเมืองคอหงส์ 10.เทศบาลเมืองคลองแห 11.เทศบาลตำบลพะตง 12.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลคูเต่า 13.นักจัดรายการวิทยุ 14.ประธานชมรมธุรกิจคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา 15.มูลนิธิชุมชนไท 16.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 17.ISET 18.มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 19.นักโปรแกรมเมอร์อิสระ 20.เลขาธิการสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 21.ค่ายเสนาณรงค์ 22.กองพลพัฒนาคลองหอยโข่ง 23.ค่ายพัทลุง 24.กองบิน 56


นายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในโครงการ “รับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่” ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN HATYAI) โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ผ่านทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้การนำของ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มองว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควรพิจารณาถึงระบบภูมินิเวศน์ คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภามากกว่าขอบเขตของเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาชน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซต์ด้านการเตือนภัยจากอุทกภัย โดยนำข้อมูลทางอุตุวิทยา อุทกภัยวิทยา และการใช้กล้องวงจรปิดมานำเสนอให้ประชาชนตัดสินใจล่วงหน้า โดยเว็บไซต์ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิด “การเตือนภัยโดยไม่ต้องเตือนภัย” การจัดทำแผนรับมืออุทกภัยระดับชุมชน การจัดทำคู่มืออุทกภัยของชุมชน การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเพื่อการเตือนภัย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

นอกจากนี้ ทางเทศบาลฯยังได้รับความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำจังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาระบบแจ้งข่าวสาร อาทิ การรายงานสถานการณ์อุทกภัยผ่าน SMS , สายด่วยกุญชร 1559 ตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเตือนภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นความร่วมใจของทุกหน่วยงานที่ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่จนทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอบคุณ : ข้อมูลและที่มาสุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 03-04-56

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน