การเชื่อมโยงเครือข่ายรับมือภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ในงาน Songkhla Health Fair 2013

by Little Bear @8 มิ.ย. 56 14:43 ( IP : 202...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 640x478 pixel , 45,783 bytes.

8 มิ.ย. 56 - นายสมภพ วิสุทธิศิริ  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ทีมประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด คณะทำงาน ACCCRN  ได้ร่วมกันนำเสนอ "ระบบการเตือนภัยจังหวัดสงขลา"

ดร.ธนิต หลักการและขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของวอร์รูมที่หลายหน่วยงานนำข้อมูลมากางคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการประกาศเตือนภัยต่อไป

ผู้รู้จากภาคีเครือข่าย จ.สงขลา ได้นำเสนอการพัฒนารระบบการเตือนภัยเพื่อการรับมือภัยพิบัติ โดยมีตัวแทนจากหลากหลาย เช่น เครือข่าย อสม.  สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา (ว.ดำ ว.แดง) สภาองค์กรชุมชน ทรัพยากรน้ำภาค 8 โดยแต่ละเครือข่ายมีช่องทางและรูปแบบที่แตกต่างกันในการสื่อสารในสภาวะวิกฤติช่วงภัยพิบัติ และการเชื่อมโยงเครือข่ายในช่วงวิกฤติเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง

ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกลุ่มย่อยโดยแยกออกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำเขตคาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ ลุ่มน้ำคลองเทพา เพื่อเสาะหาชุมชนเสี่ยงภัย รูปแบบกลไกในระดับชุมชน ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกระดับชุมชน แผนรับมือภัยพิบัติระดับชุมชน ผังน้ำของแต่ละลุ่มน้ำ บุคคลหรือองค์กรที่จะทำหน้าที่เฝ้าระวัง/เตือนภัย จุดใดควรมีธงสี มีกล้องวงจรปิด รูปแบบความร่วมมือของแต่ละองค์กรในการวางระบบเตือนภัย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน