เครือข่ายเมืองโตนดด้วนเตรียมจัดตั้งสมาคม "พลเมืองโตนดด้วนอาสารักษ์ถิ่น"

by punyha @17 พ.ย. 66 14:14 ( IP : 171...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 100,526 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,521 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,181 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,773 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 204,493 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 201,331 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 183,387 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 163,204 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 179,227 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,897 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 192,286 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 152,174 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,299 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,466 bytes.

เครือข่ายเมืองโตนดด้วน วันที่ ๑๖ พฤศจกายน ๒๕๖๖ หอประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลโตนดด้วน

คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จัดประชุมเพื่อเติมเต็มข้อมูล และแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอกิจกรรม ในการประชุมคณะทำงานจากส่วนกลางในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ในที่ประชุมได้วางแผนการทำงานระยะยาว โดยการตั้งเป็นสมาคม "พลเมืองโตนดด้วนอาสารักษ์ถิ่น"

ชนิศภณ สุขแก้ว  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน