"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"

by punyha @6 ก.พ. 67 08:34 ( IP : 171...95 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 85,566 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 166,252 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,949 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 136,691 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,261 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,139 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 134,033 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 194,595 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 187,188 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 192,273 bytes.

"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สปสช.เขต 12 อบจ. สสจ. พมจ. ขนส่งจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา รพ.หาดใหญ่ สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ทีมโปรแกรมเมอร์อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลอบจ.สงขลา

ที่ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา แนวทางกันอย่างกว้างขวาง มีข้อสรุปดังนี้

1.จัดระบบ center ณ อบจ.สงขลา ที่มี 1669 เป็นฐานทุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาPlatform กลางนำเสนอข้อมูลตารางนัดหมายล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ/แผนที่/เส้นทาง/รถบริการของทุกภาคี มี call center อำนวยความสะดวกในการประสานงานในการบริการตลอด 24 ชม.

2.พัฒนาบริการรถรับส่งสาธารณะ

2.1 ดำเนินการโดยเอกชน จะมีการ MOU ร่วมกับบริษัท iNet ใช้App: Go Songkhla ที่พัฒนามารองรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในราคามาตรฐาน แสดงแผนที่การเดินทางของรถ รวมถึงรถบริการ และมีระบบTracking บุคคลที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย เพิ่มบริการรับส่งผู้ป่วย เน้นบริการในเขตเมือง

2.2 ดำเนินการโดยรัฐ พัฒนา Platform ใหม่ที่ปรับใช้จาก App: go songkhla ประกอบด้วย

1) อบจ. โดย 1669 ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ที่มีรถ EMS อายุครบ 12 ปีจะนำมาใช้ในการรับส่งคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้เสียชีวิต

2) ดำเนินการร่วมกับขนส่งจังหวัด ร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีสัมปทานรถบริการสาธารณะของขนส่ง จำพวกรถสองแถว รถตู้ รถบัสประจำทาง ในราคามาตรฐาน เน้นกลุ่มเป้าหมายการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายระยะไกล หรือภายในอำเภอ

3) สถานบริการดำเนินการเอง เช่น กรณีรพ.สะบ้าย้อย

เคาะนำร่องกลุ่มเป้าหมายของรพ.หาดใหญ่ พัฒนาระบบบริการ นัดดูข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรถบริการ หารือเทคนิคการประสานการทำงานระหว่างรัฐและเอกชน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน