เครือข่ายเมืองพะตงร่วมสำรวจและทำผังมือชุมชนริมทางบ้านคลองปอม เทศบาลบ้านไร่

by punyha @17 มี.ค. 67 15:05 ( IP : 27...75 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 138,780 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 315,050 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,641 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 192,222 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 263,193 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,139 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 291,398 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,998 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 317,429 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,581 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 163,934 bytes.

สำรวจและทำผังมือชุมชนริมทางบ้านคลองปอม เทศบาลบ้านไร่

พี่น้องชุมชนริมทางรถไฟ""เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นำทีมโดย รองนายกและ สท.

เพลินจิตร์ พ่วงแสง บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน