"ประชุมทีม success ปาดังเบซาร์"

by punyha @20 มี.ค. 67 09:48 ( IP : 171...131 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 1280x960 pixel , 94,565 bytes.
  • photo  , 1280x960 pixel , 118,254 bytes.
  • photo  , 1280x960 pixel , 85,124 bytes.

"ประชุมทีม success ปาดังเบซาร์"

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะทำงานโครงการเมืองปาดังเบซาร์และมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมหารือการทำงานในกิจกรรมช่วงสุดท้าย

1.เตรียมเนื้อหานำเสนอภาพรวมของกิจกรรมเมืองบ่อยาง 10 นาทีในการประชุมเวทีภาคใต้ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลา

จุดเน้นการรับมือ pm 2.5

2.หารือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

2.1 ช่วงมีนาคม-เมษายน งบ2.5หมื่น

จัดทำธงเตือนภัย

จัดพิมพ์ชุดความรู้เผยแพร่ให้โรงเรียน 2แห่ง

เดือนเมษายน ส่งยุทธศาสตร์เมืองที่ปรับล่าสุด

2.2 ช่วงพฤษภาคม-กันยายน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน

-ประสานทสจ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชน

-สนับสนุนโรงเรียนจัดทำโครงงานสร้างความรับรู้ต่อpm.2.5

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน