คณะทำงาน SUCCESS เมืองควนลัง หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

by punyha @18 เม.ย. 67 07:41 ( IP : 171...35 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x554 pixel , 76,534 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,337 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 185,209 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 188,639 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 198,098 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,586 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 192,044 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 203,838 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,961 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 168,939 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 189,599 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,186 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 162,478 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 179,948 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,076 bytes.
 • photo , 1872x874 pixel , 184,835 bytes.
 • photo , 1702x961 pixel , 168,019 bytes.
 • photo , 960x523 pixel , 68,325 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 112,036 bytes.

วันที่  9 เมษายน 2567 คณะทำงาน"โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" (SUCCESS ควนลัง) ได้เข้าพบคณะทำงานศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา เพื่อนำมาใช้ในการขยายพื้นที่การทำงานโครงการฯไปสู่ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสาที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำคลองวาดและคลองต่ำ

ซึ่งโครงการฯจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทำการเกษตรแบบปลอดภัย ตลอดจนถึงการวางระบบเตือนภัยในช่วงเกิดอุทกภัยด้วย

ประยูร ส่งแสงอ่อน บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน