โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน" เตรียมพร้อมรับมือโลกเดือด

by punyha @8 พ.ค. 67 10:56 ( IP : 182...178 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 854x434 pixel , 160,039 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,933 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,326 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,545 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 147,501 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,272 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 110,094 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 185,981 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 135,394 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,248 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,934 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,481 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,128 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 181,473 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,377 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 136,571 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 169,381 bytes.
 • photo , 960x584 pixel , 76,797 bytes.
 • photo , 960x595 pixel , 70,079 bytes.
 • photo , 960x1114 pixel , 108,058 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,824 bytes.

โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567คณะทำงาน Success พะตง นำโดย นายพัชฐ์สิชณ  ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม Kick off โครงการ โรงเรียน “หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลบมุม

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถที่จะจัดการแมลงและศัตรูพืชได้ด้วยตัวเองแบบปลอดภัยโดยใช้ระบบนิเวศน์  และส่งต่อพืชผักที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  กิจกรรมจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง

#ทีมSuccessพะตง

#พะตงบ้านฉัน

รัชณี บุญสกันท์  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน