"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"

by punyha @16 พ.ค. 67 10:44 ( IP : 171...29 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 88,254 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,254 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,415 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,995 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 193,361 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,423 bytes.

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับอบต.แค จัดประชุมคณะทำงานชุมชน นำโดยปลัดอบต. นักพัฒน์ อสม. ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100 คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเปิดการประชุม

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน