ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาชุมชนริมรางเมืองพะตง

by punyha @17 พ.ค. 67 08:47 ( IP : 171...187 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x721 pixel , 123,359 bytes.
 • photo , 1476x1108 pixel , 146,013 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 124,117 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 119,272 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 109,104 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 116,107 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 121,940 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,592 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,066 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,901 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,639 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 173,164 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 155,503 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 127,048 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 162,267 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,101 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,495 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 78,378 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 81,774 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 85,248 bytes.
 • photo , 1907x858 pixel , 200,771 bytes.
 • photo , 720x759 pixel , 112,575 bytes.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น  นำโดยนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด  โดยมี  ท่านกำนันพัชฐ์สิชน  ศรประสิทธิ์  ทีมงานและผู้แทนเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตงเข้าร่วมประชุม  ดังนี้

ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางในเทศบาลตำบลพะตง  การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวม 4 โซนจำนวน 146 ครัวเรือน  อยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์(ประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสงขลาวันที่ 15 พฤษภาคม 2567)  และจัดเตรียมทำข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2567 นี้

ติดตามการสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลตำบลพะตงรวม 7 ชุมชน 644 ครัวเรือน(โดยจะนำส่งข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

ประชุมพัฒนาโครงการอื่นๆในเฟสที่ 2 เป็นต้น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด ((พอช)  นำทีมโดยนางณัฐนิชา  อรรคฮาดจันทร์ หัวหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมราง  น.ส.พรประภา  เสรารักษ์ สถาปนิก พอช. ลงพื้นที่ชุมชนหลบมุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอเช่าที่ดินรถไฟ แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการเข่า รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

ท่านกำนันพัชฐ์สิชน  ศรประสิทธิ์ (กำนันโป้ง) ที่ปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงริมรางตำบลพะตง เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้

โดยมีชุมชนประธานคีรีวัฒน์(สายเมือง)มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดประชุมในครั้งนี้

และขอขอบคุณพี่น้องชุมชนหลบมุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณเพลินจิตร์ พ่วงแสง ชุมชนหลบมุม เมืองพะตง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน