งานติดตามประเมินโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง)

by punyha @14 มิ.ย. 67 08:47 ( IP : 171...198 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 124,466 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,822 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,828 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,648 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,440 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,171 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,869 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,090 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,518 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,599 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,894 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,689 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 196,178 bytes.
 • photo , 960x715 pixel , 206,959 bytes.

ประเมินโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) ทีมประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อนเปลี่ยนแปลงเมือง ได้ทำการประเมินทีมควนลังในประเด็นการทำงาน ผลที่ได้กับชุมชน ในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การทำเกษตรแบบปลอดภัยและแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อรายงานต่อสหภาพยุโรปที่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)ดำเนินงานโครงการในประเทศไทย

ประยูร ส่งแสงอ่อน บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน