ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลาคัดกรองสุขภาวะรายคนติดตามผลการปรับพฤติกรรมขับเคลื่อนชุมชน 4 มิติ(สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ)

by punyha @20 มิ.ย. 67 11:25 ( IP : 171...108 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน , 4PW
 • photo , 960x481 pixel , 86,848 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 203,591 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,445 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,270 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,279 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,512 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,806 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,869 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,201 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,244 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,940 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,645 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,464 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,572 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,599 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,130 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 169,603 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,043 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,580 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 59,143 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,746 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,131 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 166,246 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 191,443 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,571 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,274 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 140,490 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 139,575 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 198,129 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,204 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,139 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,164 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 184,696 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 182,661 bytes.

อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา

(กิจกรรมที่ 4 อบรมและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชน)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ขุมชนย่านเมืองเก่า เทศบาลนครสงขลา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา

เพื่อลงพื้นที่ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน ย่านเมืองเก่าสงขลา ขับเคลื่อนชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ

โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนย่านเมืองเก่า"

ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่านเมืองเก่า ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน อยู่บนพื้นฐาน ความสมัครใจ และใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่ และสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิชุมชนสงขลา โดย นายชาคริต โภชะเรืองและทีม / นางพยอม ดวงภักดีนักโภชนาการชำนาญการ (ข้าราชการบำนาญ)/น.ส.กัลยรัตน์ ถิ่นกลาง นักกายภาพบำบัด

วันนี้มีทีมงานจาก TCDC มาร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวชุมชนย่านเมืองเก่าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เทศกาลปักษ์ใต้ดีไซน์จัดในระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2567 นี้ด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน