"เกษตรต้นทุนต่ำ"

 • photo , 960x541 pixel , 106,956 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 223,599 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 121,748 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 148,442 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 165,071 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 93,499 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 136,618 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 130,608 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 101,040 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 146,273 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 139,075 bytes.
 • photo , 960x1702 pixel , 317,168 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 155,749 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 163,595 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 170,333 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 242,233 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 188,771 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,741 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 241,004 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 171,532 bytes.

"เกษตรต้นทุนต่ำ"

"บังเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยเงิน 250 บาท"  ไปชมสวนของบังยะมะหลุดดีน ราชชำรอง แกนนำชุมชน/อสม./เกษตรกร บ้านเพนียด ตำบลแค อำเภอจะนะ บังพาเดินเข้าสวนที่ยามนี้ร่มรื่นไปด้วยไม้ผลน้อยใหญ่

สวนแห่งนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงและเงินตั้งต้นที่มี ค่อยๆใช้แรงกาย แรงใจ ลงมือทำ ลงทุนน้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างป่าในสวนให้มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

บังใช้แนวคิดทำป่าให้กลายเป็นสวน ปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย สร้างความหลากหลายในสวนมากกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้วัสดุที่มีรอบตัวให้เกิดประโยชน์ หญ้าที่ขึ้นรกเมื่อถึงเวลาก็แห้งตายกลายเป็นปุ๋ย ช่วงระหว่างรอไม้ผลเติบโต บังปลูกผัก เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ ขี้แพะ ขี้ไก่ก็นำมาทำปุ๋ย บังซื้อไก่ 30 ตัว เลี่้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ

"ไก่คือเครื่องจักรธรรมชาติ ช่วยคุ้ยช่วยพลิกหญ้าแห้ง มูลสัตว์เข้าด้วยกัน" บังเลยมีทั้งไข่ ทั้งปุ๋ย และเนื้อสัตว์ไว้เป็นอาหาร

นอกจากสวนแล้วยังมีแปลงผัก บังยกขนำไว้สำหรับเลี้ยงแพะ ขุดสระไว้เก็บน้ำ ปลูกต้นหว้าไว้ริมสระ "ระยะยาว เมื่อหว้าโต ลูกหว้าจะกลายเป็นอาหารปลา" บังวางแผนไปไกล

ค่อยๆทำ ไม่ใช้แรงงานมาก ทำแบบมีความสุขจากการทำงานมากกว่าต้องการเม็ดเงิน แถมลงทุนน้อย ต้นทุนต่ำ ใช้ความเป็นธรรมชาติในการดูแลกันเอง พริบตาเดียว 40 ปีผ่านไป ไม้ผลรอบบ้านยืนต้นโตใหญ่ ให้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยว ไม้งามเป็นผลมาจากดินที่สมบูรณ์ ดินจะสมบูรณ์ได้ก็มาจากแนวคิดการรักษาระบบนิเวศแบบสวนป่า

"ปีละ 1 หมืน เดือนละ 1 พัน วันละ 1 ร้อย" นี่คือเป้าหมายและความภาคภูมิใจของบัง เงิน 1 หมื่นคือเงินออมไว้ทำสวัดสิการในครอบครัว 1 พันคือภาษีสังคมที่เอาไว้ใช้ 1 ร้อยคือค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน

บังก็ได้ทำสำเร็จแล้วในวันนี้

ชาคริต โภชะเรือง  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน