กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประชารัฐสงขลาประจำเดือนกรกฎาคม 2567

 • photo , 960x720 pixel , 105,828 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 183,591 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,898 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,663 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 202,760 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 194,316 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 174,206 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,419 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,551 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,739 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,726 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,046 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 149,041 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 170,115 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 130,398 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,848 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 141,462 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 154,634 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 128,275 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 202,439 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,369 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 204,411 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,749 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,903 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 148,629 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 149,271 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 165,712 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,726 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,751 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 188,361 bytes.

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.67 ชั้น 5ห้างโอเดียน

โดยผู้จัดมอบข้าวสารประชารัฐน้ำหนัก 5 กก.จำนวน 70 คน เป็นของที่ระลึก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเข้าร่วมบริจาคมีผู้เข้าร่วมบริจาค 42 ท่านผ่านการคัดกรองทั้งหมด 32 ท่านไม่ผ่าน 10 ท่านได้เลือดจำนวน14400 cc

สนับสนุนกิจกรรมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ห้างฯโอเดียนหาดใหญ่,พสบ.จชต 13 ,บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน),บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด,สธวท.สงขลา,หอการค้าจังหวัดสงขลา,มูลนิธิสงขลาพาณิชย์สงคราะห์

แล้วเจอกันใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2567

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน