“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"สุขภาพปฐมภูมิในชุมชนเมือง" กรณีชุมชนแหลมสนอ่อน สงขลา

@2 ก.ค. 67 09:00
"สุขภาพปฐมภูมิในชุมชนเมือง"การเปิดพื้นที่การดูแลสุขภาวะตนเองผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชนของเขตเมือง นับเป็นเรื่องใหม่และงานใหม่ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ริเริ่มและทดลองทำในช่วงปลายปี 2566 โดยร่วมมือกับชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว มาถึงวันนี้ จึงถือโอกาสสรุปผลที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันระหว่างกับคณะทำงานจัดการความรู้ชุมชนชุมชนเมืองมีประชากรต่างถิ่นต่างที่มาอยู่ร่วมกัน เน

"เกษตรต้นทุนต่ำ"

@1 ก.ค. 67 10:18
"เกษตรต้นทุนต่ำ""บังเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยเงิน 250 บาท" ไปชมสวนของบังยะมะหลุดดีน ราชชำรอง แกนนำชุมชน/อสม./เกษตรกร บ้านเพนียด ตำบลแค อำเภอจะนะ บังพาเดินเข้าสวนที่ยามนี้ร่มรื่นไปด้วยไม้ผลน้อยใหญ่สวนแห่งนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงและเงินตั้งต้นที่มี ค่อยๆใช้แรงกาย แรงใจ ลงมือทำ ลงทุนน้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างป่าในสวนให้มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบังใช้แนวคิดทำป่าให้กลายเป็นสวน ปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลาคัดกรองสุขภาวะรายคนติดตามผลการปรับพฤติกรรมขับเคลื่อนชุมชน 4 มิติ(สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ)

@20 มิ.ย. 67 11:25
อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา(กิจกรรมที่ 4 อบรมและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชน)วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ขุมชนย่านเมืองเก่า เทศบาลนครสงขลาเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา

เปิดอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปี 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน) มุ่งพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ

@18 มิ.ย. 67 16:38
นายก อบจ.สงขลา เปิดอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน) มุ่งพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงเช้าวันนี้ (15 มิ.ย.67) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

@18 มิ.ย. 67 15:21
วันที่ 14 มิถุนายน 2567ชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรมพร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การแก้ปวดเมื่อย ข้อเข่าเสื่อม และการปลูกผักในครัวเรือนเป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลาภาคีความร่วมมือโรงพยาบาลสะเดาสนง.เกษตรอำเภอสะเดามูลนิธิชุมชนสงขลาโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประม

"ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิชุมชนสงขลา 2566"

@18 มิ.ย. 67 10:26
"ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิชุมชนสงขลา 2566"วันที่ 22 พฤษภาคม 2567การประชุมรอบปีนี้ตรงกับวันเกิดอ.พิชัย ศรีใส จึงมีกิจกรรมเล็กๆร้องเพลงและมอบของขวัญ ต้องขอบคุณพี่ปุ๊ ณปภัช ศิรินุพงศ์ที่กรุณาจัดหามาให้รอบปีนี้เพิ่มกรรมการรวม 14 คน นอกจากรายงานผลการดำเนินงาน มีนวตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังมีรายได้จากการเปิดบริการ iMedcare ที่เริ่มเปิดบริการทดสอบการ

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน ทต.คลองแงะ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

@13 มิ.ย. 67 16:01
วันที่ 12 มิถุนายน 2567ชุมชนบ้านคลองผ่าน คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การแก้ปวดเมื่อย เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการ อปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลาโครงการคัดกรองสุขภาวะชุมชนต้นแบบโเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโ ประจำปี 2567โดยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4โทั้งนี้โกิจกรรมประกอบด้วยโการคัดกรองสุขภาวะโชุมชนต้นแบบโ

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

@13 มิ.ย. 67 15:48
ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สรุปบทเรียนการใช้แอพimed@home ในการคัดกรองสุขภาวะรายคน เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของอบจ.สงขลาสูงวัยหัวใจเป็นสุขเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเ

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน"

@5 มิ.ย. 67 09:53
"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน"วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลตำบลคลองแงะจัดเวทีประชาคมรับร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ที่มีการดำเนินการสร้างข้อตกลงในส่วนของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลัอม ณ มัสยิดบ้านใหม่คลองแงะโ

"ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง" เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา

@31 พ.ค. 67 09:56
"ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง"วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลามีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวน

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

หัวข้อทั้งหมด

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

@30 ก.ค. 52 16:18

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 - 7.56  เหนือ ลองจิจูด 100.01 - 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

หัวข้อทั้งหมด

ร่วมทำ

จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

@28 พ.ย. 66 12:31
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

"imedcare"

@10 ต.ค. 66 11:27
"imedcare"มูลนิธิชุมชนสงขลานัดทีมผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ดูแลที่บ้าน(home care giver) เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นimedcare ที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน1.สมัครสมาชิก : ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพ iMedCare ผ่าน playstore หรือผ่าน www.imedcare.org จากนั้นไปสู่การสมัครสมาชิก>เริ่มต้นใช้บริการ >สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ>สมัครเป็นผู้ให้บริการ กรณีไม่มีอีเมล์ ไปที่กำหนดค่า/ตั

"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"

@10 ต.ค. 66 11:16
"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นัดคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางฯระยะสอง โดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อวางจังหวะก้าวการดำเนินงานต่อไปมีข้อสรุปสำคัญ1.พัฒนาการจาก TOR ระยะที่ 1 แก้ไขปัญหาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางใน www.khonsongkhla.com ซึ่งดำเนินการโดยทีมบริษัทภายนอกนำ TOR ที่กำหนดโด

หัวข้อทั้งหมด

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตร สไตส์ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

@23 ก.ค. 53 16:12
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้

@26 พ.ค. 53 22:17
ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงกันมานานแล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ขานรับว่าเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องนำไปสู่การปฎิบัติ จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าผู้นำจะให้น้ำหนักความสำคัญว่ามากน้อยอย่างไรบางยุคสมัยที่เน้นแนวทางทุนเสรี ต้องการกระตุ้นการบริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะกลายเป็นวาทกรรมทางเลือก แต่บางยุคที่ผู้นำต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาว

หัวข้อทั้งหมด

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน