เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

by punyha @25 ก.พ. 63 19:49 ( IP : 124...218 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
 • photo , 960x540 pixel , 74,397 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,424 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,802 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,167 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,421 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,418 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,416 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 187,789 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 197,277 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 180,140 bytes.

"หลักสูตรนานาชาติ"

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการฝึกภาคสนามในต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.จุฬา นำนักศึกษาต่างชาติ ป.โท ป.เอก จำนวน๒๑ ชีวิต จากเยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย มาดูงานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีคุณชิต ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลามาต้อนรับและคุณสมพรมาร่วมนำเสนอ

นำตัวอย่างส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มูลนิธิชุมชนสงขลามีบทบาทร่วมดำเนินการกับภาคีต่างๆในพื้นที่

๑. การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง (บุฟเฟต์งานศพ/งานบุญ) นำข้อตกลงง่ายๆหรือธรรมนูญชุมชนเฉพาะเรื่องมาสร้างเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ร่วมสร้างประสบการณ์ประชาธิปไตยที่ดำเนินการอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน กลายเป็นค่านิยมทางสังคม

๒. การดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม และแอพพลิเคชั่น iMed@home สร้าง platform อันประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นระบบข้อมูลแบบครบวงจร(นำข้อมูลเข้า ประมวลผล เยี่ยมบ้านติดตามผล) กลไกกลาง เวทีกลาง กติกา/แนวทางดำเนินการ

๓.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบการเตือนภัยอุทกภัย สร้าง platform กลางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาคส่วนต่างๆ

สนใจกันมากครับ โดยเฉพาะระบบข้อมูลกลางและplatform iMed@home กับงานรับมือภัยพิบัติ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน