เมืองสตูล

 • photo , 960x720 pixel , 78,925 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,647 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,824 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,463 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 40,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,094 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,062 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 86,799 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,971 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,742 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,469 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,691 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 92,980 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 109,358 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 187,863 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 187,863 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 135,065 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 184,868 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 199,829 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 151,054 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 173,590 bytes.

"เมืองสตูล"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ฝั่งลุ่มน้ำมำบัง มีทม.สตูลเป็นพี่ใหญ่ ที่นี่รองรับปัญหาขยะที่มาจากต้นน้ำผ่านมาทางเมืองรวมถึงน้ำจากต้นน้ำอีกด้วย การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่อันเนื่องจากที่ฝังกลบใกล้เต็ม ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของท้องถิ่นในปัจจุบัน ขณะที่ทางเลือกในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่เช่นนำขยะไปแปลงเป็นพลังงานก็ถูกต่อต้าน โครงการจำพวกสร้างสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำได้ยาก ทางน้ำเดิมก็ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่คำนึงถึงระบบนิเวศเดิม

สตูลเป็นเมืองเย็น สงบ ผู้คนอยู่ในวิถีแบบเดิม เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แม้จะมีโครงการขนาดใหญ่ลงมาเป็นระยะ แต่ต้นทุนทางธรรมชาติที่เก่าแก่ยาวนานทำให้จำเป็นจะต้องศึกษาอย่างรอบด้าน มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการทำลายมากกว่าส่งเสริม

โดยการประสานงานของคุณสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เลขานายกฯและกรรมการ กขป.เขต ๑๒ หารือกับทีมผู้บริหารรวมถึงเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด แนะนำโครงการ SUCCESS เพื่อให้ทราบแนวทาง เพื่อให้สามารถตัดสินใจหากสนใจและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกัน ผู้บริหารทั้งปลัดและรองนายกฯสนใจแนวทางแก้ปัญหาของหาดใหญ่ในด้านการใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างเพื่อรับมืออุทกภัย ที่นี่ได้มีการศึกษาและรอการอนุมัติงบก้อนใหญ่ระดับเกือบพันล้านในการดำเนินการ สิ่งที่โครงการ SUCCESS เข้ามาก็จะเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมไปเสริมหนุนการทำงานกับเมือง

รวมถึงการนำข้อมูลจากการศึกษาไปปรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการระบายน้ำ การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม และการดูแลกลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ยังตกหล่น

เครือข่ายในพื้นที่เสนออีกเมือง คือ เมืองละงู โดยมีทต.กำแพงเป็นแกนหลัก ที่นั่นมีการทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ : มานิ และเรื่องอื่นๆ จะได้นัดหมายลงพื้นที่ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน