"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"

photo  , 960x540 pixel , 156,616 bytes.

"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ตลาดเคลื่อนที่ "รถเขียว" green smile mobile เริ่มเปิดบริการแล้ว โดยมีปลา-ณัฐฤกตา อารมณ์ฤทธิ์ ลุงยูร ป้าทุม ปู-วัลลภ ป้าๆในเครือข่ายมาร่วมขับเคลื่อน เสริมกับกิจกรรมซื้อขายอื่นๆทั้งในกลุ่ม line สวนผักคนเมือง การจำหน่ายในตลาดของสมาชิกที่ตนเองมีช่องทาง หรือจำหน่ายทางเพจ ในเขตเมือง

รถเขียวจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์แบบพบหน้าค่าตา ได้ซักถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองและนำผลผลิตจากเครือข่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SGS-PGS ที่มีข้อตกลงปรากฏตามธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลามาสู่มือผู้บริโภคในเขตเมือง

การเคลื่อนที่ไปในจุดต่างๆอย่างคล่องตัวเป็นจุดเด่นของรถเขียว บวกกับการจัดการผลผลิตและรับออร์เดอร์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องมีการจัดระบบเว้นระยะห่างของบุคคลมาใช้ในการจำหน่าย ผู้ขายผู้ซื้อสวมแมส มีเจลล้างมือให้ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อ พร้อมชุดอุปกรณ์และสื่อประดับรถเขียว ทั้งลังใส่ผักผลไม้ ตู้เย็นใส่น้ำแข็งเพื่อช่วยถนอมเนื้อผัก มีลำโพงเครื่องขยายเสียงช่วยสื่อสารความคิด

รถเขียวในช่วงแรกจะวิ่งเส้นทางควนลัง-หาดใหญ่ มาจอดรับส่ง จำหน่ายผลผลิตกันที่หน้าอำเภอหาดใหญ่ ทุกจันทร์ และพุธ เวลา 08.00-12.00 น. วันศุกร์นี้จะไปที่หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

ใครสนใจติดต่อน้องปลาได้ครับ 0868887335

ปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด

พลเมืองอาหารสงขลา

หมายเหตุ ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ในการส่งเสริมเกษตรกรที่มีการผลิตในรูปแบบไม่ใช้สารพิษ สารเคมี ยาฆ่าแมลง และส่งเสริมให้เกิดตลาดอาหารสุขภาพรองรับผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ๑๖ อำเภอของจังหวัดสงขลาให้สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือกันเอง และประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน

การดำเนินการให้เกิดธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มาจากการนำแนวทางการจัดทำระบบรับรองมาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วม(PGS) มาปรับใช้สำหรับส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีการประชุมกลุ่มเกษตรกร และผู้นำกลุ่ม ร่วมกันยกร่างมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ และใช้บังคับเฉพาะสมาชิกของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ใน ๕ หมวดหลักได้แก่

หมวดที่ ๑ หมวดจริยธรรม คุณธรรม

หมวดที่ ๒ หมวดว่าด้วยปัจจัยการผลิต

หมวดที่ ๓ ระบบปกป้องแปลง

หมวดที่ ๔ ระบบตรวจ ประเมิน ลงโทษ

หมวดที่ ๕ การรับรองมาตรฐาน SGS-PGS

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน