"ฝายดักขยะวัดคลองแห"

by punyha @9 ก.พ. 64 09:54 ( IP : 171...165 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรม
 • photo , 1366x768 pixel , 113,417 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 26,844 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 196,996 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,358 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,752 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,179 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,531 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,844 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 154,857 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 141,699 bytes.

"ฝายดักขยะวัดคลองแห"

ราวปี 2548 ผม พี่ดุก จ่าคม ร่วมกับกลุ่มรักษ์คลองแห ได้ทดลองสร้างฝายเพือดักขยะจากเมืองหาดใหญ่ ที่มาในพื่้นที่ ขยะจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าฝนมีทั้งพลาสติก กระดาษ ฟูกนอน ทีวี. สาระพัดไหลมากับสายน้ำ สร้างปัญหากระทบกันโดยแทบจะไม่มีใครมาแก้ไข

ฝายรอบแรกทำด้วยไม้ ไม่ประสบความสำเร็จ พังไปกับความแรงของน้ำและขยะที่อัดแน่น ต่อมาทำเป็นฝายหัวเฉียง ใช้เสาเข็มวางเพื่อความแข็งแรง แต่ก็ไม่อาจทานความแรงของน้ำได้อีก...เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมพื้นบ้านประสานวัดฯ เป็นแหล่งที่ทำทั้งมิติศาสนา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

ปี 2550 เราได้การสนับสนุนจากมูลนิธิโคคาโคลา  1 ล้านบาทผมเขียนโครงการจัดทำฝายดักขยะถาวร โดยมีพี่เจี๊ยบช่วยประสานหาทีมอาจารย์และช่างมาเขียนแบบ ปรับประยุกต์จากฝายที่อื่นมาทำเป็นฝายถาวร โดยมีพี่ดม-อุดมทหารผ่านศึกเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ภายใต้แนวคิดทำเป็นตะแกรงให้น้ำผ่านได้ ดักแต่ขยะ แล้วมีชุดตักนำขยะมากองไว้ให้กองช่างจากหาดใหญ่และคลองแหนำไปทิ้ง หน้าฝนก็ยกให้น้ำและขยะไหลผ่าน ไม่ต้านแรงน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้มาจนถึงทุกวันนี้

ปัญหาของเมืองที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้เลือกเฉพาะเขตพื้นที่ปกครอง ยังมีช่องว่างอยู่เสมอ ปัจจุบันทน.หาดใหญ่ได้ส่งรถแมคโครมาช่วยตักขยะที่ฝายได้ดักไว้ เป็นอีกพัฒนาการ ขยะที่ได้ช่วยทำให้ตลาดน้ำคลองแหสามารถทำกิจกรรมการขายได้อย่างสบายใจ ส่วนปัญหาน้ำเสียคงจะเป็นเรื่องต้องแก้ไขต่อไป

https://www.facebook.com/watch/?v=1176030719156751

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน