ห้องเรียนสวนผักคนเมือง ชวนเรียนรู้ "การท่องเที่ยววิถีทรัพยากรเขาสก : เราอยู่ได้ ชาวบ้านอยู่รอด"

 • photo , 960x540 pixel , 571,442 bytes.
 • photo , 896x672 pixel , 109,430 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 255,140 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 205,484 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 288,639 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 298,068 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 308,342 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 278,403 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 380,007 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 83,989 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 129,626 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 83,430 bytes.
 • photo , 720x405 pixel , 26,997 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 19,200 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 43,072 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 52,534 bytes.
 • photo , 870x1882 pixel , 188,697 bytes.
 • photo , 720x405 pixel , 29,557 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 48,805 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 77,885 bytes.
 • photo , 720x509 pixel , 64,844 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 115,155 bytes.
 • photo , 960x444 pixel , 151,111 bytes.
 • photo , 960x444 pixel , 134,053 bytes.
 • photo , 870x1882 pixel , 384,626 bytes.
 • photo , 870x1882 pixel , 322,464 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 72,679 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 84,331 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 89,685 bytes.

"การท่องเที่ยววิถีทรัพยากรเขาสก : เราอยู่ได้ ชาวบ้านอยู่รอด"

น้องไกรศักดิ์ พุทธสุภะ หรือ มิสเตอร์เขาสก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขาสก ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เล่าถึงแนวทางปรับตัวรับวิกฤตโควิดด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่

อุทยานแห่งชาติเขาสกเดิมมีชื่อเสี่ยงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดื่มด่ำความงามทางธรรมชาติทั้งหมอกยามเช้า ภูเขา ป่าต้นน้ำ ลำธารน้ำไหล แต่เมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัวใหม่ หันมามองนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะเป็นกลุ่มครอบครัว บุคคล สร้างจุดขายในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีทรัพยากร ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยังมีเหลืออยู่ขึ้นมารองรับกับจุดขายทางสุขภาพผ่านอาหารและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่

อาศัยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ บวกกับเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในระดับอำเภอรวมตัวกัน น้องไกรศักดิ์เองจากเป็นคนสงขลามาทำงานด้านท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ได้มาเห็นศักยภาพของเขาสกจึงหันเหมาซื้อที่ พัฒนาที่ดินกว่า 2 ไร่ สร้างรีสอร์ท เขาสกกรีนวัลเลย์ เปิดร้านร้านอาหารและค่าเฟ่ Tarzan coffee hut อยู่ที่นี่มา 19 ปีแล้ว ได้รับการจุดประกายจากสนง.เกษตรและสหกรณ์สุราษฎร์ โดยคุณวุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี ชักชวนเพื่อนไกด์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเกษตรกรปรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่

2 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้แนวคิดบ้านสวนผักเสริมกับเทรนด์การท่องเที่ยวเกษตรสุขภาพ เพิ่มจุดขายใหม่ให้เขาสกจากเดิมที่มีการเที่ยวเขื่อน ชมหมอก นั่งเรือ ล่องแก่ง นั่งช้าง ด้วยกิจกรรมสำหรับครอบครัว คนทุกวัย

ปรับพื้นที่เสริมด้วยมุมเซลฟี่ ชุดแปลงผักที่นักท่องเที่ยวสามารถเก็บไปทำอาหารด้วยตนเอง มีซุ้มรับประทานอาหาร ร่วมทำกิจกรรม มีค่าเฟ่บริการกาแฟ สวนสมุนไพร ไม้ผลต่างๆนำมาแปรรูป

เน้นกิจกรรมการกิน-กิจกรรมการท่องเที่ยวและที่พัก คือชุดบริการหลักของการท่องเที่ยววิถีใหม่

เช้า-มีกิจกรรมกินลมชมวิว เที่ยวใต้ได้เหนือ ชมทะเลหมอกยามเช้า ล่องเรือแคนู ล่องแก่ง ให้อาหารช้างที่ปางช้าง สัมผัสสายน้ำแห่งรสพระธรรม

เที่ยง-รับประทานอาหารจากชุมชน ได้ร่วมทำ "การหลามข้าว" ในกระบอกไม้ไผ่ หรือ Bamboo cooking ไก่ย่างสมุนไพร นำภูมิปัญญาพรานป่ามาถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ

เย็นและค่ำ-มีกิจกรรมแคมปิ้ง ดนตรี ผ่อนคลาย

นอกจากน้องไกรศักดิ์ที่ใช้ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มกำลังแล้ว การทำสื่อผ่านช่องทางต่างๆก็เป็นอีกจุดเด่น ตัวน้องไกรศักดิ์เองก็เป็นนายแบบเกาะติดเทรนด์การท่องเที่ยวตามยุค พยายามชักชวนเยาวชน เด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในแวดวงท่องเที่ยว นายแบบ นางแบบ เข้ามาช่วย ทีมงานที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่ เช่น คุณนพพรที่เป็นไกด์นำเที่ยวก็ปรับตัวเอง อาศัยเป็นคนในพื้นที่ มีที่ทางของตนเอง ใช้ประโยชน์จากที่ดิน 1 ไร่ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทั้งพืชผัก ไม้ผล ที่เป็นพืชอาหารและเครื่องแกง ได้ทั้งลดรายจ่าย เพิ่มจุดขายการท่องเที่ยวให้เห็นถึงที่มาของวัตถุดิบในการปรุงอาหารแต่ละมื้อ

คุณปัญญาเกษตรกรที่ผันตัวจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต กำลังปรับพื้นที่ 60 ไร่ซึ่งเดิมปลูกไม้ผลทั่วไป จัดแบ่งเนื้อที่ส่วนหนึ่งปลูกข้าวไร่ ข้าวพื้นเมือง ส่วนหนึ่งปลูกไม้พื้นเมือง เลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น และปลูกป่า ซึ่งจะเป็นอีกพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

เหล่านี้คือตัวอย่างของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ปรับตัวเองรับสถานการณ์โควิดที่กระทบต่อการท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างรุนแรง

ผู้สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่น้องไกรศักดิ์ 084 8457916 หรือติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาสก 075 395154

เพจที่พัก KhaoSokGreenValleyResort

เพจ ทาซานคอฟฟี่ฮัท Tarzan Coffee Hut

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน