ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตงและเมืองปาดังเบซาร์

by punyha @27 ก.ค. 64 12:34 ( IP : 124...162 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 190,906 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 373,780 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 271,462 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 254,984 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 261,226 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,051 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 313,231 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 207,313 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 282,535 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 173,137 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 288,206 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 187,480 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 162,773 bytes.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ภาคเช้า ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองพะตง

ภาคบ่าย ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองปาดังเบซาร์

เพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด  การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)

#ร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง #ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน