ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองละงูและเมืองควนลัง

by punyha @27 ก.ค. 64 15:26 ( IP : 124...162 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 309,208 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 343,974 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 256,061 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 320,114 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 286,688 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 274,130 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 252,315 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,006 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 377,874 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 483,315 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 315,083 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 461,953 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 246,415 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 417,583 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 220,512 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 234,355 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 290,768 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 372,942 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 447,905 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 188,905 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 349,675 bytes.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ภาคเช้าประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองละงู

ภาคบ่ายประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองควนลัง

เพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด  การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)


ร่วมแรงร่วมใจร่วมเปลี่ยนแปลงเมือง

ให้เมืองปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน