หาดใหญ่ sandbox (3)

photo  , 1366x768 pixel , 131,351 bytes.

"หาดใหญ่ sandbox(ต่อ)"

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ทีมอาสาของเมือง หารือนัดที่ ๓ ร่วมผลักดันแนวทางการเปิดเมืองปลอดภัย ให้เมืองสามารถอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยและเปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ เคาะวันเข้าพบผู้ว่าเพื่อเสนอแนวทางและขอคำแนะนำ

๑.ใช้แนวทางตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand safety&Health Administration) หรือ SHA ในการคัดกรองสถานประกอบการที่มีความพร้อมจะนำร่องมาตรการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดสถานประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA ในสงขลาแล้วและมีแนวโน้มจะเริ่มดำเนินการได้ จำแนกเป็น

-ร้านอาหารและภัตตาคาร 55 แห่ง

-โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ 64 แห่ง

-บริษัทนำเที่ยว 13 แห่ง

-นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 9 แห่่ง

-ร้านค้าของที่ระลึก 6 แห่ง

-สุขภาพ ความงาม 7 แห่ง

-ศูนย์การค้า 6 แห่ง

-สถานที่จัดประชุม/กิจกรรม โรงละคร 2 แห่ง

ที่มา https://www.thailandsha.com

๒.การคัดกรองสถานะสุขภาพ(Health profile)ในส่วนผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน สถานประกอบการ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม และมีผลการตรวจเชิงรุก ATK ในรอบ ๗๒ ชั่วโมง( กรณีใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจซ้ำ)

-เมืองจะต้องมีจุดบริการ หรือเชื่อมโยงการบริการตรวจ ATK พร้อมผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผ่านการอบรมจนมั่นใจได้ว่าสามารถใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและสามารถบันทึกสถานนะสุขภาพลงใน Application onechat (บริษัท inetและสมาพันธ์ SME สงขลารับผิดชอบ) ประกอบด้วยศูนย์สาธารณสุข ทน.สงขลา ๔ มุมเมือง ร้านขายยา ห้อง lab เป็นต้น ระบบจะรายงานผลแบบ realtime มีผู้ติดตามเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบผู้ติดเชื้อ

-คงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก ล้างมืออย่างเข้มงวดต่อไป

-กลุ่มผู้ใช้บริการ จะประกอบด้วย ๑)คนหาดใหญ่ คนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ๒)นักท่องเที่ยวที่พักระยะสั้น ๓)นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทนำเที่ยว

๓.นัดหมายเข้าพบนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภายในวันศุกร์ เพื่อผลักดันแนวทางดังกล่าว ให้มีผลสู่การปฎิบัติ พร้อมกับผลักดันมาตรการเข้าสู่ ศคบ.ที่กำลังจะมีนโยบายเปิดประเทศ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน