"อบรมการใช้แอพ iMedCare"

by punyha @20 ก.ย. 64 09:39 ( IP : 171...234 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1706x959 pixel , 152,242 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 193,221 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 201,674 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 133,467 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 153,073 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 143,955 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 191,527 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 183,257 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 125,702 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 175,571 bytes.

"อบรมการใช้แอพiMedCare"

วันที่ 19 กันยายน 2564  ผู้ดูแลที่บ้าน (Home Care Giver)รุ่นแรกได้รับการอบรมการใช้แอพฯ iMedCare สำหรับรองรับการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ภายใต้กิจกรรมโครงการที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมรองรับสังคมสูงวัย

แอพฯ ถูกพัฒนาจนแล้วเสร็จในเวอร์ชั่นแรก นำมาให้ผู้ดูแลที่บ้าน ทดสอบการใช้งาน ก่อนที่จะนำไปฝึกใช้งานจริงในภาคสนาม เป็นหลักสูตรสุดท้ายของการฝึกอบรม ที่พัฒนาโดยคณะพยาบาลศาสตร์มอ. หลังผ่านการฝึกแล้วทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการของ Platform ต่อไป

ทั้งนี้ระบบบริการจะยังไม่เปิดให้ใช้บริการในเร็วๆนี้ จนกว่าจะพัฒนาระบบจนเกิดความมั่นใจ มีการรับสมัครผู้ดูแลที่บ้านในรุ่น 2,3 ต่อไปที่จะเน้นผู้อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา และรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายอีกสักระยะ

รวมถึงสอนการใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@home เพื่อยกระดับชั่วโมงการให้บริการให้กับนักบริบาล จะได้ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพไปด้วย

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน