"หาดใหญ่ Sandbox Plus"

by punyha @6 ต.ค. 64 12:57 ( IP : 171...172 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1366x768 pixel , 96,873 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 85,841 bytes.

"หาดใหญ่ Sandbox Plus"

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  นัดประชุมทีมมีข้อสรุปสำคัญ

1.วันที่ 6 ตค.เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการพร้อมกับทีม Songkhla safety school ชุดนำร่อง 13 โรงเรียน บ่ายสี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

1.1 หาดใหญ่ Sandbox Plus มีเป้าหมายแนะนำโครงการให้รับรู้

1.2 ทีมSongkhla safety school มีเป้าหมาย เร่งวัคซีนให้มาตามเป้าหมายเพื่อให้ 13 โรงเรียนนำร่องสามารถเปิดเรียน onsite บวก online ได้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะได้เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นที่จะเปิดตามมาต่อไป (ใช้วัคซีนจำนวน 3309 คน)

2.เข้าหารือความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่

2.1 ขอให้มีตัวแทนเข้ามาร่วมดำเนินการกับทีมงานใน 2 ระดับคือ ระดับตัวแทนของผู้บริหาร เพื่อที่จะประสานเชื่อมโยงงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาธารณสุข/งานกองทุนสุขภาพตำบล ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/สวัสดิการ Data center และทีมเทศกิจ(ควบคุมสถานประกอบการ)

2.2 ขอให้ใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลมาสนับสนุนกิจกรรมของโครงการโดยเฉพาะการลดต้นทุน ATK และการทำสื่อ

2.3 ลดอุปสรรคการใช้ ATK เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในเฟส 2 และรองรับการใช้งานในอนาคตของเมือง เสนอให้สร้างการมีส่วนร่วม ช่วยกันประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการ ได้แก่ สปสช. สสอ. โรงพยาบาลในอำเภอหาดใหญ่ ร้านขายยา ห้อง lab นักเทคนิคการแพทย์ เทศบาลในพื้นที่ ร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมระดมศักยภาพในการบริหารจัดการให้ครบวงจร ทั้งลดต้นทุน การบริหารทรัพยากรบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรับรองผลตรวจและเชื่อมโยงการใช้ Telemedicine ในระบบ OneChat และอื่นๆ นำไปสู่การจัดทำ Data center

3.การบริหารจัดการเฟส 2 ดร.ไพโรจน์ จะเร่งทบทวนคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอจังหวัดต่อไป

4.การนัดทีมงานกองสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ SOP ของหาดใหญ่ sandbox Plus จะมีการจัดประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 15.00-16.30 น. โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ประสานงาน ต้องการให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทีมด่านนอก ทีมสงขลา(เมืองเก่า) ทีมโรงแรม ฯลฯ เข้าร่วมเรียนรู้ และร่วมดำเนินการ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน