"วงกลาง 6 เมือง SUCCESS ภาคใต้" ประจำเดือนตุลาคม 2564

by punyha @8 ต.ค. 64 12:03 ( IP : 171...249 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 276,754 bytes.
 • photo , 600x338 pixel , 30,417 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,898 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,532 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 76,289 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 238,659 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 168,451 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 197,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 448,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 206,777 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 214,356 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 271,624 bytes.

"วงกลาง 6 เมือง SUCCESS ภาคใต้"

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  พื้นที่ 6 เมืองประกอบด้วยเมืองบ่อยาง เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองละงู เมืองโตนดด้วน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดด้านหนึ่งส่งผลกระทบต่อการลงศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง แต่อีกด้านก็เป็นโอกาสในการเก็บข้อมูลภาวะโควิดก็เป็นอุบัติภัยที่สะท้อนระบบของเมืองได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่ยังติดขัดปัญหาการบริหารเวลา โดยเฉพาะแกนนำที่มีภารกิจงานโควิด บางเมืองยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ปรับระบบของทีม ซึ่งต้องเร่งกับเวลาที่เหลืออีก 5 เดือนในการศึกษา แต่หลายแห่งก็สามารถใช้ประโยชน์และจัดระบบทีมเดินหน้าไปได้ เมื่อได้เริ่มสักกิจกรรม งานก็จะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น

มูลนิธิชุมชนสงขลาเองก็ทำหน้าที่เชื่อมโยงงานกับกิจกรรมอื่นๆ บวกกับประสานเครือข่ายระดับจังหวัดลงไปเสริมหนุน สถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มลากยาว วิกฤตเหล่านี้มีพลังมากพอที่จะดึงความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆมาทำงานด้วยกับเมืองต่างๆ หลังงานวันพลเมืองสงขลาผ่านไป การประสานความร่วมมือจะเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้า

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน