เครือข่าย SUCCESS เมืองโตนดด้วนทำความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมประเมินความเปราะบางของเมือง

by punyha @18 ต.ค. 64 17:38 ( IP : 171...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1280x960 pixel , 146,204 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 125,396 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 148,851 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 84,433 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 110,954 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 118,253 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 92,151 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 143,471 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 134,936 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 92,605 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 105,620 bytes.

:วันที่ 17  ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

เครือข่าย SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะทำงาน (ชุดเล็ก) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานสาธารณสุข ณ  ศาลาอเนกประสงค์ วัดโคกโดน ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เขียนแผนผังครัวเรือน เพื่อปรับใช้เครื่องมือในการประเมินความเปราะบาง

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน