“วันผังเมืองโลก วันผังเมืองประชาชน”

by punyha @8 พ.ย. 64 13:34 ( IP : 171...110 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 512x640 pixel , 80,434 bytes.

เสวนาออนไลน์ “วันผังเมืองโลก วันผังเมืองประชาชน”

8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.45 น. . 13.00 ฉายวีดีโอ “ห้องเรียนภูมินิเวศเรียนรู้ผังเมืองจะนะ” โดย เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

13.10 เสวนา “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับผังเมือง” โดย ตัวแทนจากชุมชน ที่ใช้ผังเมืองในการปกป้องชุมชน

14.20 เสวนา “ความสำคัญของผังเมือง ต่อการดำรงอยู่ของชุมชน” โดย นักวิชาการผังเมือง นักกฎหมาย และกรรมการสิทธิมนุษยชน

15.40 อ่าน “แถลงการณ์ภาคประชาชนและชุมชนในวันผังเมืองโลก”

ผู้ร่วมจัด:

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre)/ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม (Civil Society Planning Network)/ เครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและเมือง (City Act Network)/ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น/ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม/ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม/ Backpack Journalist/ Decode/ นักข่าวพลเมือง/ แลต๊ะแลใต้/ เดอะ รีพอร์ตเตอร์

ชมย้อนหลัง

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน