เมืองพะตงกับกิจกรรมสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินความเปราะบางของเมืองเริ่มจากกลุ่มเด็กและเยาวชน

by punyha @12 พ.ย. 64 18:20 ( IP : 124...208 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 204,598 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,351 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,003 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,737 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 168,973 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,199 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,365 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 178,739 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,014 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,366 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,488 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 178,067 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,668 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,459 bytes.

วันที่  12  พฤศจิกายน  2564

คณะทำงานโครงการ SUCCESS  เมืองพะตง ลงพื้นที่สัมภาษณ์การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนบ้านหลบมุม ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก (13 -18 ปี)  จำนวน  11 คน

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มไลน์ Success พะตง (คุณสาวิตรี)

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน