เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาร่วมเรียนรู้การผลิดสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน

by punyha @22 พ.ย. 64 11:33 ( IP : 171...136 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 164,243 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 211,849 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,802 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,556 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,496 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 179,645 bytes.

เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 64 เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุขและ ThaiPBS ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การผลิดสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้แก่ตัวแทนของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 15 ชุมชน

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชุมชนผู้มีรายได้น้อยฯ ของ พอช.  ณ ที่ทำการเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา ถนนแหลมสนอ่อน

ผลงานที่เกิดขึ้นมีดังนี้

1.ตัวแทนชุมชนซึ่งมีหลากหลายช่วงวัยและพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน สามารถผลิตคลิปวีดีโอได้โดยการใช้โทรศัพท์มือถิอของตนเอง

2.เกิดแกนนำกลุ่มเยาวชน " ลูกคนบ่อยาง" ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการรวมตัวกันของ นางสาวนันท์ชพร  จันทร์ดวง  นางสาวกัญญารัตน์ คงทิพย์ และนางสาวฐารดา  จรูญสาร ที่ผนึกกำลังร่วมกันกับน้องๆกลุ่มกระปุกอ้วน (เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาตำบลบ่อยาง) เพื่อเรียนรู้และสนับสนุนงานพร้อมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับทีมผู้ใหญ่

3.สมาคมอาสาสร้างสุข และ ThaiPBS ได้มีการหารือกับเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาและกลุ่ มเยาวชนลูกคนบ่อยาง เพื่อวางแผนที่จะทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

#พอช.

#เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

#สมาคมอาสาสร้างสุข

#Thai PBS

บุณย์บังอร ชนะโชติ รายงาน

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน