ประชุมกลุ่มย่อย โครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

by punyha @17 ม.ค. 65 12:51 ( IP : 124...219 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 112,426 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,409 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,305 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,080 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 120,881 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,407 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,383 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,834 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,838 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,541 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,061 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,269 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 86,507 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 86,672 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,535 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 81,217 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 78,642 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 91,815 bytes.

โครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 - 16.00 น.

เมืองโตนดด้วน ประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว แรงงานนอกระบบ เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

ณ หอประชุมหมู่ที่ ๘ ตำบลโตนดด้วน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน