ประชุม กกร. วันที่ 19 มกราคม 2565

by punyha @20 ม.ค. 65 10:11 ( IP : 171...141 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด , 4PW
  • photo  , 960x720 pixel , 89,217 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 79,293 bytes.

สรุปการประชุม กกร.วันที่ 19 มกราคม 65 ที่โรงแรมบุรีศรีภู

คงสรุปเท่าที่จำได้ นะครับ

ประธานอาจารย์ธนวัตน์ พูนศิลป์ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำ น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ตัวแทนของ ศอ.บต.ได้นำเสนอเกี่ยวกับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ท่าน ได้บรรยายแต่ข้อดีมีประโยชน์มากมายในการสร้างงาน และขยายโอกาสในการพัฒนาภาคใต้ จะมีสวนอุตสาหกรรมอาหารฯ มีท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยว เมืองแห่งเทคโนโลยี และเป็นแหล่งพลังงานสะอาดโดยอาศัยสายลมและแสงแดดตอนหนึ่งท่านแสดงความเห็นใจ และเข้าใจกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่สรุปว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อไปและได้ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนพร้อมที่จะเดินหน้าได้เลย แต่ติดอยู่ มติ ครม.เมื่อวันที่ 14 ธค 64 ที่มอบหมายให้สภาพัฒน์ฯ ไปประเมินสิ่งแวดล้อม (SEA) ก่อนจะดำเนินการต่อไป

จากนั้นก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้พูดคุย มีการเสนอให้ดูแลสิ่งแวดล้อม

ประธานมอบของที่ระลึก แล้วประชุมต่อได้ข้อสรุป ที่ประชุม กกร. มีเรื่องเสนอให้ กรอ.พิจารณาที่กำลังจะประชุม

1.ภาษีที่ดินที่กำลังจะปรับขึ้น มีผลกระทบกับธุระกิจ เช่น กลุ่มโรงแรม

2.กลุ่มอสังหาฯ ที่กำลังสร้างเสร็จ อยากให้ผู้ที่ซื้อบ้านได้รับการลดหย่อนภาษีนอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.ขอให้ชะลอค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยว

4.มาตรการเกี่ยวกับการเปิดด่านสะเดา

5.ข้อเสนอให้มีการจัดถนนคนเดินที่หน้าเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

เรื่องอื่น ๆ เนื่องจากอาจารย์ธนวัตน์ กำลังจะหมดวาระ จึงต้องส่งต่อให้ทางสภาอุตสาหกรรม หรือกลุ่มธนาคาร ทำหน้าที่เป็นประธานต่อไป แต่ทั้งสองกลุ่มน่าจะไม่พร้อมเขาจะไปคุยนอกรอบ เพื่อเสนอให้อาจารย์ธนวัตน์ ทำหน้าที่ต่อไป

ปิดประชุม 15.30 น.โดยประมาณ

ประโชติ อินทร์ถาวร  บันทึกเรื่องราวเล่าสู่กันฟัง

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน