เครือข่ายเมืองละงูเริ่มเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมประเมินความเปราะบางของเมืองฯ

by punyha @22 ม.ค. 65 08:43 ( IP : 124...148 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 100,844 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,130 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,883 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,487 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,832 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,551 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 118,825 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,218 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 202,666 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,113 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,970 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,868 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 193,377 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 124,843 bytes.
 • photo , 750x1000 pixel , 99,518 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 96,279 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 220,115 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 154,983 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,475 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 157,163 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,882 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,453 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 220,115 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 154,983 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,475 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 157,163 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,882 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 144,721 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,641 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,453 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 150,292 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,056 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,515 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,132 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,013 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,947 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,508 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,853 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,809 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 115,970 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 169,880 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 111,307 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,556 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,045 bytes.

วันที่ 20-21 มกราคม 2565

ทีมตำบลกำแพงลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดกัน พิการ ติดเตียง สูงอายุและกลุ่มอาชีพ

ทีมตำบลละงู ม.15 บ้านในใส ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดกัน พิการ ติดเตียง สูงอายุและกลุ่มอาชีพ

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน