"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"

by punyha @18 พ.ค. 65 11:21 ( IP : 171...98 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1080x810 pixel , 117,134 bytes.
  • photo  , 1080x1440 pixel , 177,858 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 117,682 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 79,803 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 101,711 bytes.

"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"

ได้ฤกษ์ปรับแบบสอบถามคนพิการที่ยาว 10 หน้าครอบคลุมคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกด้าน เพื่อให้สดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะคำถามเชิงคุณภาพที่ปรับมาเป็นเชิงปริมาณ เพื่อให้ง่ายในการประมวลข้อมูล

17 พ.ค. ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม  ทม.คลองแห เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ต้องการเก็บข้อมูลคนพิการกว่า 600 คนในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดบริการ และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ นัดทีมงานมาเรียนรู้ระบบข้อมูลกลาง www.ข้อมูลชุมชน.com  ปรับแบบสอบถามที่จะใช้งาน และจัดตั้ง Admin ในการบันทึกและแก้ไขข้อมูล ณ ห้องประชุมกองสวัสดิ์ฯ ทม.คลองแห

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน