"SUCCESS เมืองบ่อยาง"

by punyha @24 พ.ค. 65 09:20 ( IP : 171...248 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 600x450 pixel , 88,289 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 181,928 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 150,585 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,059 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,330 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 174,905 bytes.

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"

21 พค.65 คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองบ่อยางนัดหมายกันดูรายงานผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง และดูการเงินเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนยอดรวมแต่ละเดือน รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อที่จะนำไปปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้ทีมงานที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนคนจนเมืองบ่อยาง ที่มาจากประธานชุมชน แกนนำธรรมชาติ ได้ยกระดับการทำงาน ก่อนนัดหมายจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานและชุมชน 27 พค.นี้

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน