ประชุมเพื่อปฎิบัติการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเมืองสงขลา

by punyha @30 พ.ค. 65 09:39 ( IP : 171...165 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 960x1280 pixel , 140,121 bytes.
  • photo  , 960x432 pixel , 80,512 bytes.

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ชุมชนแหลมสนอ่อนพร้อมด้วยชุมชนเครือข่ายอีก 54 ชุมชน เทศบาลนครสงขลาจะมีการจัดประชุมเพื่อปฎิบัติการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต สนับสนุนงบประมาณการจัดเวทีโดย  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (พอช )

วันที่ 30 พ.ค. กิจกรรมจัดที่ โรงแรมดาหลาวิลล์ เชิญนายอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม

คุณชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ  กิจกรรมการปฎิบัติการ จะมีตลอดทั้งวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม กิจกรรมจะจัดในพื้นที่ 4 ชุมชนนำร่อง 4 เขตคือ

เขต 1  ชุมชนแหลมสนอ่อน

เขต 2  ชุมชนพัฒนาใหม่

เขต 3  ชุมชนกุโบร์

เขต 4 ชุมชนสนามบิน

ข่าวสารที่ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนบางส่วนไม่เคยรับรู้คือ 55 ชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลาได้มีการรวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ 2564 ในนามองค์กร " เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา" โดยมีภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี

สำหรับชุมชนแหลมสนอ่อนนั้น ทำหน้าที่เป็นแกนนำหลัก และเป็นที่ตั้งของที่ทำการเครือข่ายฯ

มาที่ปัญหาภายในของชุมชนคือ เรื่องการทำสัญญาเช่าตรงกับธนารักษ์นั้น เท่าที่ได้รับทราบมาจากหน่วยงานราชการคือ

1.หนังสือที่ส่งตัวแทนไปส่งกันที่กรุงเทพฯ นั้น ถึงหรือไม่ถึง สมาชิกชุมชนที่ร่วมกันลงชื่อ เก็บเอกสารและจ่ายเงินค่าเดินทางให้กันไป ตรวจสอบกันเอง แต่ในส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีคำสั่งมาถึงผู้ว่าฯบ้าง ธนารักษ์บ้าง  ยังไม่มี

2.หัวหน้าธนารักษ์ทราบข่าวการไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพฯ โดยส่วนตัวของท่านเอง ท่านจึงมีคำถามว่า ทำไมคนแหลมสนอ่อนจึงต้องไปสร้างความระคายเคืองแก่พระยุคลบาท ในเมื่อจังหวัดกำลังดำเนินการที่จะมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ชุมชนได้อยู่ที่เดิมโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และไม่ว่าจะนำหนังสือไปร้องที่ไหนว่าชุมชนถูกกลั่นแกล้ง  ทุกที่ก็ต้องตรวจสอบมาที่ธนารักษ์ เทศบาลและจังหวัดอยู่ดี ว่าที่ไปยื่นหนังสือร้องนั้นจริงหรือเท็จ แค่ไหน และยังไงก็ตาม จะเชื่อถือภาครัฐมากกว่าชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวชุมชนแหลมสนอ่อน เชื่อถือได้ไม่มากนักเนื่องจากขาดจุดยืนคือ ไปเช่ากับเทศบาล ก็มีการค้างค่าเช่าจนเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของชุมชน

บางครั้งต้องการเช่ากับเทศบาล บางครั้งต้องการเช่ากับธนารักษ์ แต่พฤติการณ์จริงที่ราชการตรวจพบคือ การซื้อขาย/ให้เช่าที่ดินในชุมชน และไม่ใช่มีเพียงแค่รายหรือสองราย เท่านั้น

3.สถานการณ์ที่หัวหน้าธนารักษ์ได้ให้ข้อมูลมาคือ ทั้งชุมชนถูกเหมารวมจากทางจังหวัด ในแง่ที่ไม่ดีต่อชุมชนเลย อีกทั้งเป็นการเร่งสถานการณ์การพิจารณารื้อถอนชุมชนให้เร็วขึ้นทั้งๆที่ชะลอกันไว้ได้แล้ว

ตัวชี้วัดการชะลอคือ การที่เทศบาลยังไม่มาขึ้นป้ายไวนิลติดกำหนดการรื้อถอนบ้านอีก 3 หลังทั้งๆที่ควรจะสั่งรื้อถอนต่อมาจากบ้าน 4 หลังเลย  ชาวชุมชนไม่เคยสังเกตอย่างใจเป็นธรรมและปราศจากอคติ  หมกมุ่นกันแต่ความคิดที่เป็นลบ ไม่เคยติดตามข่าวสารในชุมชนและต่างชุมชนเลย เข้าใจแค่เพียงว่า ถ้าต้องการจะได้สัญญาเช่าแล้วจะต้องทำเฉพาะการเดินไปขอสัญญาเช่าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

มีอคติต่อบุคคลการปรับความเข้าใจยังไม่ยากนัก แต่มีอคติต่อหน่วยงานถาครัฐ เป็นเรื่องที่ยากมากในการปรับความเข้าใจ

ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนที่เป็นกลุ่มพลังสร้างสรรค์ชุมชน และไม่ได้ร่วมลงชื่อในหนังสือที่ส่งไป ถามธนารักษ์แล้วว่าจะทำยังไงต่อไป ท่านตอบกลับมาว่า ต้องทำใจ เพราะถูกรวมว่าเป็นกลุ่มและชุมชนเดียวกัน

พวกเราคุยกันแล้วว่า พวกเราจะยังคงยืนหยัดที่จะพัฒนาชุมชนแหลมสนอ่อนให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ พวกเราจะทำต่อไป  คนร่วมชุมชนจะเข้ามาร่วมมือมากหรือน้อยไม่เคยมีความสำคัญ  ผลงานการพัฒนาชุมชนต่างหากที่เป็นตัวชี้วัด

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน