SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์ ภารกิจร่วมแก้ปัญหาระดับพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการศึกษาความเปราะบางของเมือง

by punyha @16 มิ.ย. 65 12:56 ( IP : 171...163 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 1081x720 pixel , 126,515 bytes.
  • photo  , 1081x720 pixel , 108,844 bytes.
  • photo  , 1081x720 pixel , 125,002 bytes.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  คณะทำงานเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  ลงพื้นที่หารือผลกระทบเมืองหน้าด่าน ร่วมกับ สภ.ปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากร ผู้บริหารท้องถิ่น

นำข้อศึกษาโครงการมาประกอบใช้ สู่แนวทางแก้ไขเชิงนโยบายต่อไป

อรรตพล วิชิตพงษ์ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน