กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลา

by punyha @24 มิ.ย. 65 20:15 ( IP : 27...0 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , Node Flagship
 • photo , 960x720 pixel , 70,839 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 103,934 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 191,417 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 186,488 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 109,235 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 134,107 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 123,369 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,080 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,279 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,389 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,537 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,160 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,352 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,414 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,706 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,682 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 180,672 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,727 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,070 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,503 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,472 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,543 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,018 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 189,117 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,840 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,682 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 167,537 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 181,590 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 57,099 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 168,926 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 107,678 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 117,823 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 120,825 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 90,364 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 130,586 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 138,015 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 132,192 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 123,684 bytes.
 • photo , 515x377 pixel , 31,784 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 127,088 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,802 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 203,093 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,636 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,790 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,851 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,163 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,360 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,695 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,955 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,781 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,762 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 191,681 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 183,168 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 189,697 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 161,819 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 200,433 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 190,235 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 156,421 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 182,979 bytes.
 • photo , 960x1269 pixel , 98,207 bytes.
 • photo , 960x1266 pixel , 135,052 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,526 bytes.
 • photo , 960x1414 pixel , 138,295 bytes.
 • photo , 960x1295 pixel , 95,647 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 143,888 bytes.
 • photo , 960x1241 pixel , 188,075 bytes.
 • photo , 960x685 pixel , 127,264 bytes.
 • photo , 960x684 pixel , 129,745 bytes.
 • photo , 960x1106 pixel , 111,187 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,103 bytes.
 • photo , 960x1326 pixel , 138,091 bytes.
 • photo , 960x1269 pixel , 111,607 bytes.
 • photo , 960x1346 pixel , 116,069 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,260 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 128,789 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,849 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,421 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,530 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,805 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,103 bytes.

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลา

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565

ณฐา ชัยเพชร  บันทึกเรื่องราว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook  ธรรมชาติ เพื่อชีวิต


เชื่อมภาคีเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน จ.สงขลา

สรุปบทเรียนโครงการ พรุสวน ควน คลอง สู่ตลาดอาหารปลอดภัย และ สวนยางยั่งยืน

สสส. Songkhla Node flagship วันที่ 24-25 มิ.ย. 65 โรงแรมบุรีศรีภู ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่


บทเรียน ภาคีเครือข่ายเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา

#สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  ชาญวิทูร อ่ำ  สุขสว่างไกร

เวทีถอดบทเรียน 25 โครงการ

Node Flagship Songkhla  ความสำเร็จของโครงการเราอาจจะต่างกัน แต่เส้นทางที่เราจะเดินไปร่วมกันนั้นคือเป้าหมายเดียวกัน

#ตลาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพอำเภอจะนะ

#กินอาหารเป็นยา

#กินอย่างรู้ที่มา

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  Jinthara Musikarat

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน