เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในระยะแรก

by punyha @30 มิ.ย. 65 12:47 ( IP : 14...199 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 960x720 pixel , 54,746 bytes.

ทีมสำรวจข้อมูลชุมชนแหลมสนอ่อนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในระยะแรก

การประชุมครั้งนี้ (29 มิถุนายน) มีแกนนำ/ประธานชุมชนต่างๆ เขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประมาณ 22 ชุมชน

พอช.และภาคีเครือข่ายตั้งเป้าหมาย ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนเมืองบ่อยาง ให้ได้อย่างน้อย 44 ชุมชน

สำหรับชุมชนแหลมสนอ่อน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่(ที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ) ยืนยันที่จะอยู่อาศัยในที่ดินเดิม

ทีมสำรวจข้อมูลชุมชน จะมีการทำงานร่วมกันกับธนารักษ์/เทศบาล /พอช.และคณะกรรมการของจังหวัด เพื่อทำข้อมูลของชุมชนแหลมสนอ่อนให้ครบทุกมิติ

รายละเอียดของข้อมูลประกอบไปด้วย

1.ขนาดและอาณาเขตพื้นที่ของชุมชน

2.จำนวนหลังคาเรือน (รวมหลังคาเรือนที่ถูกรื้อถอนไปแล้วก็ยังนับว่าเป็น 1 หลังคาเรือนเนื่องจากยังมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม)

3.พิกัดที่ตั้ง + ขนาดของตัวบ้าน

4.ความต้องการ

-ขออยู่ในที่ดินเดิม + ขอทำสัญญาเช่ากับธนารักษ์ให้ถูกต้อง

-ขออยู่ในที่ดินเดิม + ไม่ต้องการทำสัญญาเช่ากับธนารักษ์

-ขอย้ายออกจากชุมชนไปหาที่อยู่ใหม่

5.ที่ดินแปลงว่างและครอบครัวขยายที่ต้องการอยู่อาศัยในชุมชนแหลมสนอ่อน

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน