"iMedCareเขาแก้ว"

by punyha @29 ก.ค. 65 09:52 ( IP : 171...241 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 61,725 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,579 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,628 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,423 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,202 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,767 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,951 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,411 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,892 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,246 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,596 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,314 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,655 bytes.

"iMedCareเขาแก้ว" วันที่ 24 กรกฎาคม 2565  นัดทีมรพ.สต.เขาแก้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา อบรมการใช้ระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home เพื่อใช้สำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงราว 37 คน และทีมงานที่ได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือเรียกว่า Home Care Giver จะได้นำทักษะการฝึกไปปฏิบ้ติจริงกับกลุ่มเป้าหมาย และบันทึกการบริการผ่านระบบเยี่ยมบ้าน เป็นขั้นตอนของการเป็น HCG ของระบบ iMedCare

โดยมี ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และทีม มูลนิธิชุมชนสงขลาและทีมลงเป็นวิทยากร

ภาคเช้าฝึกการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ตั้งแต่การสมัครสมาชิก และฝึกบันทึกการลงเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะมี 4 หัวข้อให้บันทึก ประกอบด้วย

1.ระบุปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ข้อแข็งและกล้ามเนื้อลีบ ซึมเศร้า

2.ระบุกิจกรรมบริการได้ทำอะไรให้ผู้ป่วยบ้าง เช่น ล้างแผล แนะนำญาติ

3.ระบุผลที่เกิดจากการให้บริการ เช่น ไข้ลดลง แผลสะอาดขึ้น

4.ระบุแผนการดูแลในระยะต่อไป เช่น แนะนำให้ญาติไปพบรพ.สต. ส่งต่อแพทย์

เมื่อบันทึกการบริการแล้ว สามารถถ่ายภาพประกอบการให้บริการ สำรวจความต้องการ วัดสัญญาณชีพ วัด ADL

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเป็นผู้ดูแลที่บ้าน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกับระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) จึงมีข้อสรุปร่วมกับ CMของรพ.สต.เขาแก้ว

-ลงสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่รับผิดชอบแบบ 100% รวมถึงรายใหม่ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ iMed@home ทางมูลนิธิฯจะสนับสนุนค่าเดินทางในการเก็บข้อมูล 50 บ./คน(หมายถึงผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง)

ข้อมูลที่ต้องการ

1.ข้อมูลพื้นฐาน กรณีที่เป็นรายใหม่

2.ระบุปัญหาด้านสุขภาพที่พบในบันทึกการเยี่ยมบ้าน ได้แก่ แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ข้อแข็งและกล้ามเนื้อลีบ ซึมเศร้า

3.สำรวจความต้องการ

4.บันทึก ADL

5.สอบถามความต้องการใช้ iMedcare และบันทึกในระบบที่โปรแกรมเมอร์กำลังพัฒนา ทีมงานได้ทำความเข้าใจแนวคิดการจัดตั้งวิสาหกิจของพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและคณะพยาบาลศาสตร์มอ.

ภาคบ่าย รพ.สต.นำรายชื่อผู้ป่วยมาพิจารณามอบหมายให้ HCG ลงเยี่ยมบ้าน และนัดหมายนำข้อมูลที่ได้มาประชุมร่วมกันอีก 1 ครั้ง ก่อนเชิญภาคีเครือข่ายมาร่วมกันจัดทำแผนการให้บริการของพื้นที่แบบบูรณาการต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน