"สวนผักคนเมืองชุมชนหาดใหญ่"

 • photo , 1477x1108 pixel , 158,075 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 176,788 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 192,731 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,353 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,208 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 136,498 bytes.

"สวนผักคนเมืองชุมชนหาดใหญ่"

วันที่ 6 สิงหาคม 2565  มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นัดหมายสมาชิกชุมชนที่สนใจปลูกผักแบบสวนผักคนเมืองชุมชนสถานีอู่ตะเภา สัจจะกุล มาร่วมเรียนรู้แนวคิด แนวทางการทำสวนผักคนเมืองกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกำหนดแนวทางการสนับสนุน

หัวใจของการปลูกผักไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพ ยังได้เรื่องลดรายจ่าย เสริมรายได้ ยังช่วยจัดการขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และสร้างความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกในชุมชนด้วยกันอีกด้วย

สมาชิกจำนวน 16 คนวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ ประเภทผักที่จะปลูก รูปแบบการปลูก ปัจจัยการผลิตที่ต้องการ และความรู้ที่ต้องการ พร้อมส่งรายละเอียดและภาพมาในกลุ่ม line กลาง "ครัวเรือนสวนผักคนเมือง" มูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับงบจาก อบจ.สงขลาจะให้การสนับสนุน และนัดหมายเรียนรู้เรื่องพื้นฐานผ่านห้องเรียนสวนผักคนเมือง ร่วมกับสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนไปก่อนหน้า อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน