"งานวิชาการสาธารณสุข 2565"

by punyha @15 ก.ย. 65 09:44 ( IP : 171...108 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x720 pixel , 112,473 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,334 bytes.
 • photo , 960x648 pixel , 72,116 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 115,848 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,232 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,872 bytes.

"งานวิชาการสาธารณสุข"

14 กย. ทีมมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ชวนไปร่วมเวทีนำเสนอแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคมต่อระบบสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ "จากส่งเสริมและป้องกัน ถึงรักษาและฟื้นฟู : การบูรณาการระบบสุขภาพ" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯมอ.

ทีมงานเลือกที่จะเล่าเรื่องผ่าน ตัวละครสมมติ นายก.ทำเป็นอนิเมชั่นเดินเรื่องเชื่อมโยงการให้บริการ ตั้งแต่นายก.เริ่มป่วย เข้าสู่รพ.กระทั่งออกมาฟื้นฟูอยู่ที่บ้าน เห็นความสัมพันธ์ของระบบบริการไปถึงคุณภาพชีวิต ปัจจัยทางสังคม/เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของชุมชน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน