เครือข่าย 4 มูลนิธิร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพึ่งตนเองด้วยธุรกิจเพื่อสังคม

by punyha @22 พ.ย. 65 13:06 ( IP : 171...73 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,333 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 111,374 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,607 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,504 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 177,798 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 109,171 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 198,909 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,797 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,303 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,271 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 102,512 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 105,463 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,626 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,540 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,770 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,486 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 104,000 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,440 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,535 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,683 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,530 bytes.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา  เครือข่าย 4 มูลนิธิร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพึ่งตนเองด้วยธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ(มูลนิธิ คศน.), มูลนิธิภาคใต้สีเขียวและมูลนิธิสุขภาพภาคใต้

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ภาคบ่ายร่วมแลกเปลี่ยนกับชีวาสุข ทน.หาดใหญ่

โดยมีดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและคณะมาร่วมนำเสนอ iMedCare ระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ที่กำลังดำเนินการร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา รวมไปถึง Platform iGreensmile ที่มูลนิธิชุมชนสงขลากำลังดำเนินการ

ช่วงบ่าย ร่วมเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานหาดใหญ่ชีวาสุข

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน