กิจกรรมร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเมืองพะตง

by punyha @25 พ.ย. 65 13:57 ( IP : 171...155 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 107,985 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,096 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 110,379 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,949 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,066 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,941 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,576 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 112,918 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,842 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 181,097 bytes.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง มอบหมายให้นางระพีพรรณ บัวอินทร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายสมบัติ พรหมเพชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวชลินทรา วิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพะตง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลพะตง (เจ้าหน้าที่CM) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้ดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( CG )

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ และอาหารเสริมนมเพื่อเสริมภาวะโภชนาการ ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลพะตง

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มไลน์ ชุมชนเข้มแข็งบ้านหลบมุม

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน